Publikation

Gældsstyrelsen inddriver 500 mio. kr. i personskatter med nyt it-system

Fremover bliver alle ubetalte personskatter automatisk oversendt til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM. Det er en vigtig milepæl i genopretningen af gældsområdet.

Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM, vil fremover håndtere den automatiske inddrivelse af danskernes ubetalte personskatter. Systemet har allerede inddrevet personskattegæld for 546 mio.kr. i 2020.