""

Fordringshaver

Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive den gæld, som borgere og virksomheder har til det offentlige. Gældsstyrelsen modtager gældsposter, som er sendt til inddrivelse fra fordringshavere og rettighedshavere.

Samarbejde

Læs om Gældsstyrelsens opgave og fordringshavers rolle og ansvar

Vejledninger

Find Gældsstyrelsens vejledninger til brug for jeres indsendelse af fordringer

Fordringshaversupport

Har I brug for hjælp og support, så kontakt vores fordringshaversupport

Nyheder

Følg med i nyheder og informationer målrettet jeres virke som fordringshaver

Driftsinformation

Her finder I information om driftsstatus på vores to inddrivelsessystemer DMI og PSRM

Onboarding i PSRM

Her kan I læse om tilslutningsforløbet til den nye inddrivelsesløsning og jeres roller deri