Forsyningsselskaber

Her finder I jeres aftalegrundlag samt vejledning skræddersyet til jer.

Materialernes formål er at informere om, hvordan I korrekt oversender fordringer til inddrivelse i PSRM.

Hvis I på baggrund af jeres materiale er i tvivl om, hvorvidt eller hvordan I overdrager fordringer korrekt til PSRM, skal I kontakte vores fordringshaversupport.

Jeres aftalegrundlag

Særligt for frameldte forsyningsselskaber

 • Generelt omkring jeres framelding

  I perioden fra 1. januar til 1. juli 2020 kunne I fravælge offentlig inddrivelse fremadrettet.

  Hvis I har valgt privat inddrivelse, færdigbehandler vi jeres allerede indsendte fordringer, der ligger forud for afmeldingsdatoen. Dette omfatter også fordringer, der knytter sig til disse fordringer, samt beløbsmæssige justeringer, renter og gebyrer.
  Disse fordringer inddrives derfor efter reglerne i gældsinddrivelsesloven.

 • I kan genvælge offentlig inddrivelse 3 år efter jeres afmeldingsdato

  Når der er gået 3 år eller mere, efter valget om privat inddrivelse, er det igen muligt at tilmelde sig offentlig inddrivelse. Tilmelder I jer igen, kan I ikke senere vælge at vende tilbage til privat inddrivelse.

  Tilmeldingen af offentlig inddrivelse vil gælde alle fremtidige fordringer med seneste rettidige betalingsdato fra og med tilmeldingsdatoen. Dette omfatter også fordringer, der knytter sig til disse fordringer, samt opskrivninger, renter og gebyrer.

  I tilmelder jer offentlig inddrivelse ved at sende en ny skriftlig meddelelse til Gældsstyrelsen på fordringshaver@gaeldst.dk.

  I kan læse om reglerne for kommunale forsyningsselskabers fordringer i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.7.5 Andre specielle fordringstyper, som I finder på skat.dk/juridiskvejledning.

 • Liste over frameldte forsyningsselskaber

  Hvis I har fravalgt offentlig inddrivelse, kan I finde jeres individuelle afmeldingsdato herunder.

  Kommunalt ejet forsyningsvirksomhed Afmeldingsdato
  SAMN Forsyning 17.01.2020
  Kalundborg Forsyning 21.01.2020
  Herning Vand 27.01.2020
  Aqua Djurs 29.01.2020
  Langeland Forsyning A/S 30.01.2020
  Syddjurs Spildevand A/S 03.02.2020
  BlueKolding 04.02.2020
  Ikast-Brande Spildevand A/S 14.02.2020
  Ishøj Forsyning 17.02.2020
  Guldborgsund Forsyning 18.02.2020
  Sorø Forsyningsservice A/S 26.02.2020
  Silkeborg Forsyning 27.02.2020
  Rebild Forsyning 05.03.2020
  Middelfart Spildevand 11.03.2020
  SK 17.03.2020
  Vejen Forsyning 24.03.2020
  NK 26.03.2020
  Stuer Energi 30.03.2020
  Assens Service A/S 15.04.2020
  AffaldVarme Aarhus 16.04.2020
  Skanderborg Forsyning A/S 17.04.2020
  Aalborg Forsyning 17.04.2020
  Skive Vand A/S 29.04.2020
  Energi Viborg 29.04.2020
  Klar Forsyning 30.04.2020
  Novafos 06.05.2020
  VandCenterSyd A/S 07.05.2020
  Hillerød Forsyning Holding 07.05.2020
  Odense Renovation 07.05.2020
  Administrationsservice Fyn 07.05.2020
  Din Forsyning 11.05.2020
  Tårnbyforsyning Service A/S 13.05.2020
  Ærø Vand A/S 14.05.2020
  HOFOR A/S 19.05.2020
  Halsnæs Forsyning 20.05.2020
  Vestforsyning 25.05.2020
  Reno Djurs I/S 26.05.2020
  Favrskov Forsyning A/S 26.05.2020
  FORS 27.05.2020
  Faxe Service A/S 29.05.2020
  Aarhus Vand A/S 04.06.2020
  Gribvand A/S 08.06.2020
  Mariagerfjord Vand A/S 09.06.2020
  Svendborg Forsyningsservice A/S 09.06.2020
  Ringsted Forsyning 11.06.2020
  Nomi4s 11.06.2020
  Vesthimmerlands Forsyning 11.06.2020
  Brønderslev Forsyning 15.06.2020
  Jammerbugt Forsyning A/S 15.06.2020
  Læsø Forsyning A/S 16.06.2020
  HTK Forsyning A/S 18.06.2020
  Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 18.06.2020
  Vandmiljø Randers 19.06.2020
  Odsherred Forsyning A/S 22.06.2020
  Frederiksberg Forsyning A/S 23.06.2020
  Hjørring Vandselskab A/S 25.06.2020
  Frederikshavn Forsyning A/S 26.06.2020
  Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S 26.06.2020
  Tønder Forsyning A/S 26.06.2020
  I/S Vestforbrænding 29.06.2020
  Helsingør Forsyning 29.06.2020
  Vejle Spildevand A/S 01.07.2020