Det fælles samarbejde

Gældsstyrelsen er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, som ofte ses forkortet til RIM. Vi er til for at hjælpe jer med en korrekt og effektiv inddrivelse af jeres gældsposter hos både borgere og virksomheder.

Det stiller krav til både os og jer som fordringshavere, og i fællesskab opnår vi en effektiv inddrivelse af jeres fordringer. 

På de nedenstående sider, kan I blive klogere på:


Ønsker I et samarbejde med Gældsstyrelsen?

Hvis I ikke har en aftale med Gældsstyrelsen, men ønsker at kunne sende jeres gældsposter til inddrivelse hos os, så kontakt vores support.