Vi kan sende en konkursbegæring

Hvis vi ikke har kunnet inddrive din gæld, kan din virksomhed blive erklæret konkurs.

Skriver vi til dig, at din virksomhed er på vej imod konkurs, vil du typisk have fem til ti dage til at betale hele gælden. Hvis du ikke betaler, beder vi Skifteretten om at erklære din virksomhed konkurs.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.4.1 Konkurs, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning