Udland

Gældsinddrivelseslovens regler gælder også for inddrivelse af visse typer af udenlandsk gæld, fx hvis du har fået en bøde i udlandet. Du kan under Grundlag for inddrivelse af udenlandske fordringer finde oplysninger om udenlandsk gæld, der inddrives af Gældsstyrelsen, herunder grundlaget for, at disse krav kan inddrives i Danmark.

Flytter du fra Danmark eller skifter du adresse i udlandet, og har du offentlig gæld til inddrivelse på 100 kr. eller mere, skal du oplyse din nye adresse til Gældsstyrelsen. Du kan under Hvis du flytter fra Danmark eller skifter adresse i udlandet finde oplysninger om frister og regler for at indberette din nye adresse, og hvordan du indberetter dine nye adresseoplysninger.