Udland

Gældsinddrivelse foregår også på tværs af grænserne. Uanset om du bor i Danmark eller i udlandet, forsøger vi at inddrive din gæld.

I forhold til inddrivelse på tværs af landegrænserne har Danmark indgået en række internationale aftaler, hvor myndighederne i de forskellige lande hjælper hinanden. Samtidig har Gældsstyrelsen mulighed for at bede aktører om at hjælpe os, hvis du bor i udlandet.

Det betyder, at vi hjælper udenlandske myndigheder med gældsinddrivelse her i landet, og de hjælper os. Din gæld kan altså blive inddrevet, uanset om du har stiftet den i Danmark eller udlandet, og uanset om du bor i udlandet eller i Danmark.

Læs mere om betaling og inddrivelse på tværs af grænser:

Sådan betaler du din gæld

Vi kan inddrive din udenlandske gæld

Vi kan inddrive din danske gæld, selvom du bor i udlandet

Vi skal kende din adresse i udlandet, hvis du har gæld i Danmark