Du kan søge om eftergivelse

For at få eftergivet din gæld helt eller delvist, skal din gæld være så stor, at du ikke er i stand til at betale den, og du har heller ikke inden for de nærmeste år udsigt til at kunne betale den.

Gældsstyrelsen vurderer dine indtægter, dine udgifter, hvad du ejer og din gæld. Gældens alder, måden den er opstået på og afviklingen indtil nu har også indflydelse på vurderingen.

Du skal udfylde blanket 51.005 Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige, som du finder på gaeldst.dk/blanket51005. Du finder en vejledning til at ansøge om eftergivelse nederst på blanketten.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.6 Eftergivelse af gæld til det offentlige, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.

Gæld til private kreditorer

Er en væsentlig del af din gæld til private kreditorer (fx bank, finansieringsselskab, kontokort), vil du normalt blive henvist til at søge gældssanering gennem skifteretten. I skifteretten har du mulighed for at få en samlet ordning med alle kreditorer. Du kan også selv kontakte dine kreditorer for at få en samlet ordning. Find informationer om gældssanering på domstol.dk.

Du kan læse om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.7.1 Reglerne om gældssanering, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.

Hvad er eftergivelse?

Hvis du får din gæld eftergivet, betyder det, at du enten ikke skal betale din gæld, eller at du kun skal betale noget af den. Eftergivelse er dermed en mulighed for at komme ud af en økonomisk presset situation. Vi giver kun eftergivelse, hvis det betyder, at din økonomi bliver varigt bedre af det.