Hvis du ikke kan betale din gæld

Hvis du ikke kan betale, kan du kontakte os. Vi vurderer desuden løbende, om gæld skal afskrives.

Få mere information: