Hvis du ikke kan betale din gæld

Eftergivelse

Du kan søge om at få din gæld eftergivet. Det betyder, at hvis du ikke kan betale din gæld, kan du søge om at få slettet eller nedsat det beløb, du skylder. Vi vurderer, om du kan få nedsat eller slettet din gæld ud fra, om:

  • din gæld er så stor, at du ikke er i stand til at betale den, og
  • du ikke inden for de nærmeste år har udsigt til at kunne betale den.

Du kan læse om, hvornår og hvordan du kan få nedsat eller slettet din gæld, på Du kan søge om eftergivelse.

Afskrivning

Vi vurderer løbende, om gæld skal afskrives. Det er en integreret del af vores lovbestemte inddrivelsesarbejde. Hvis vi afskriver din gæld, betyder det, at du ikke længere skylder beløbet.

Du kan læse, hvornår vi afskriver gæld på Vi kan afskrive din gæld.