Send et budget og få regnet ud, hvad du kan betale

Betaler du af eller skal du betale af på din gæld hver måned med en afdragsordning eller ved, at vi trækker en del af din løn? Og mener du, at vi ikke kender alle dine udgifter?

Hvis du sender dit budget til os, kan du få en ny beregning af, hvad du har råd til at betale. Vi kan afvise at lave en ny beregning, hvis den ikke vil ændre på, hvor meget du kan betale.

En ny beregning kan betyde, at du skal betale mere, mindre eller ingenting af på din gæld. Læs mere om, hvornår du skal betale mere på siden Få regnet ud, hvad du kan betale.

Budgettet gælder for hele din husstand

Du skal udfylde budgettet for hele din husstand. Hvis du har en samlever eller børn, skal vi derfor også have oplysninger om dem.

Du behøver ikke oplyse dine faste udgifter til fx mad og tøj. Det behøver du ikke, da du skal betale udgif­terne af det rådighedsbeløb, vi beregner.

Sådan sender du dit budget

Du skal bruge blanketten for at få regnet ud, hvad du har råd til at betale. Hent blanketten ned på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Husk at gemme ændringer undervejs. Så du sikrer dig, at dine oplysninger ikke forsvinder.

Du finder en vejledning til at udfylde budgettet i starten af blanketten.

Blanket 51.054