Publikation

Gældsstyrelsen fordobler provenu i nyt inddrivelsessystem

Gældsstyrelsen inddrev i 2021 over 3,7 mia. kr. med det nye inddrivelsessystem, PSRM. Det er en fordobling i forhold til året før, og en stor del blev trukket i skyldnernes løn.

Gældsstyrelsen har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige. Til det formål er der udviklet et nyt it-system, PSRM. Systemet understøtter en række effektive værktøjer til gældsinddrivelse. Værktøjer, der blandt andet kan trække en procentdel af skyldneres løn og modregne gæld i udbetalinger fra offentlige myndigheder.