""

Om styrelsen

Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige. Vores mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld, og vi samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår.

Organisation

Læs mere om Skatteministeriets og Gældsstyrelsens organisation.

Vores opgaver

Læs mere om Gældsstyrelsens opgaver og værdier.

Den juridiske vejledning

Den juridiske vejledning beskriver det juridiske regelsæt inden for Skatteforvaltningens område (Link til skat.dk)