""

Om styrelsen

Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige. Vores mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld, og vi samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår.

Vores opgaver

Læs om Gældsstyrelsens opgaver og værdier

Organisation

Læs om Skatteministeriets og Gældsstyrelsens organisation

Den juridiske vejledning

Den juridiske vejledning beskriver det juridiske regelsæt for Skatteforvaltningen.