Kontakt

Hvis du har spørgsmål til din gæld eller skal betale, så ring til os.

Vores opgaver

Læs om Gældsstyrelsens opgaver og værdier.

Organisation

Læs om Skatteministeriets og Gældsstyrelsens organisation.

Den juridiske vejledning

Vejledningen beskriver det juridiske regelsæt for Skatteforvaltningen. Du finder den på skat.dk.

Vores kreditorer

Vi inddriver gæld for en lang række offentlige kreditorer.