Gyldig fra

Slut med at køre gratis: Inddrivelsen af kontrolafgifter er tredoblet

På vegne af DSB, Metro Service, Movia og Arriva har Gældsstyrelsen tredoblet inddrivelsesprovenuet fra 2019 til 2020, hvor styrelsen sidste år inddrev 116 mio. kr.

Det er slut med at ignorere kontrolafgifter fra bus- og togture uden billet. Fire af landets største trafikselskaber er nemlig kommet ombord på det nye inddrivelsessystem, PSRM.

Det betyder, at Gældsstyrelsen nu kan bruge lønindeholdelse overfor skyldnere med ubetalte kontrolafgifter hos selskaberne DSB, Metro Service, Movia og Arriva.

Dermed bliver gælden inddrevet mere effektivt. Det afspejler sig også i tallene fra henholdsvis 2019 og 2020. For selskaberne har tilsammen fået 116 mio. kr. tilbage sidste år, hvilket er over tre gange mere end i 2019, hvor der blev inddrevet 37 mio. kr. på vegne af selskaberne.

”Den her fremgang for trafikselskaberne viser meget tydeligt, hvad PSRM kan. Lønindeholdelse er en effektiv metode til at få personskyldnere til at afdrage på deres gæld, og vi oplever lige nu, at vi måned for måned kan sende flere og flere penge tilbage til trafikselskaberne, der er blevet koblet på det nye system,” siger direktør i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvigh. 

Lønindeholdelse bruges af Gældsstyrelsen, når det ikke er muligt at få en skyldner til at afdrage på gælden på anden vis. Gæld i PSRM kan fx også blive indfriet gennem betalingsaftaler eller ved modregning i fx overskydende skat.

Indtil videre er ca. 46.000 skyldnere ud af ca.123.000 skyldnere med gæld til de fire trafikselskaber under lønindeholdelse. De afdrager samlet set på gæld til en værdi af omkring 380 mio. kr.

”Jo længere man venter med at betale, jo flere renter løber der bare på, så skyldnerne slipper i virkeligheden billigst ved selv at kontakte os og indgå en aftale om betaling. Alternativt vil flere og flere skyldnere opleve, at vi anvender lønindeholdelse for at sende pengene tilbage til trafikselskaberne,” siger Lars Nordahl Lemvigh.

 

Læs mere i publikationen "Gældsstyrelsen tredobler inddrivelsen af kontrolafgifter".

 

For yderligere oplysninger:

Journalister:  7222 1304

Borgere og virksomheder: 7015 7304