Gyldig fra

Ingen post til og fra Gældsstyrelsen fra 18. marts til 21. marts

Det skyldes, at vi i denne periode overgår til ny Digital Post.

Danskerne skal i 2022 have en ny it-løsning til digital post fra offentlige afsendere. Med det nye Digital Post får borgere og virksomheder en fremtidssikret, brugervenlig og sikker kommunikation med det offentlige – og omvendt.

Desværre sættes vores postsystem midlertidig ud af drift, så der kan ikke sendes post til og fra Gældsstyrelsen, i perioden 18. marts kl. 17.00 til 21. marts kl. 9.00.

Borgere og virksomheders retsstilling forringes ikke ved indførelsen af omstillingsperioden, da eventuelle frister forlænges med det antal dage, hvor der ikke kan modtages eller sendes post.