Gyldig fra

Gæld for 4,1 mia. kroner klar til inddrivelse

Gældsstyrelsen har i 2019 manuelt gennemgået 400.000 gældsposter. 325.000 er parat til inddrivelse. Det svarer til gæld for ca. 4,1 mia. kr. Gældsstyrelsen har dermed taget endnu et vigtigt skridt i retning mod en effektiv gældsinddrivelse.

Som en del af arbejdet med at sikre en effektiv offentlig gældsinddrivelse foretager Gældsstyrelsen en større oprydningsindsats, hvor millioner af gældsposter gennemgås manuelt for at sikre, at de er lovlige at inddrive. Gældsstyrelsen har i løbet af 2019 gennemgået flere end 400.000 gældsposter, hvilket er mere end styrelsens mål for året. Gennemgangen har resulteret i, at næsten 325.000 gældsposter med en samlet værdi af 4,1 mia. kr. nu er klar til at blive inddrevet.

”Der er fortsat et stort oprydningsarbejde på gældsområdet. Derfor er det en stor succes, at vi har været i stand til at frigive flere milliarder til inddrivelse efter at have været manuelt igennem flere hundrede tusinde gældsposter. Det er benhårdt arbejde for de mange hundrede medarbejdere, der hver dag beskæftiger sig med opgaven, men det viser også, at vi er på rette vej mod en mere effektiv inddrivelse. Nu har vi mere end 4 mia. kr., hvor vi aktivt kan gå i gang med at rykke de borgere og virksomheder, der skylder”, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.  

Når ikke alle 400.000 gældsposter kan inddrives, skyldes det, at den manuelle gennemgang har vist, at gælden ikke længere er gyldig. Gældsposterne kan være ramt af fejl, der fx får en forældet gældspost til at se ny ud, eller en virksomhed, der er gået konkurs, til stadig at optræde som skyldner i systemet.

Den manuelle gennemgang af gældsposterne er en yderst omfattende opgave for Gældsstyrelsens sagsbehandlere, og det kan tage lang tid at gennemgå en enkelt gældspost.

”Nogle gældsposter kan være meget gamle og gå over 30 år tilbage. Det betyder, at der måske skal findes fysisk arkiverede papirer hos den offentlige kreditor, man oprindeligt skyldte penge. Det er kompliceret og tidskrævende arbejde, men vi skal være helt sikre på, at vi kun inddriver lovlig gæld. Det tager tid at være grundige og rydde op, men det er vigtigt, at vi ikke gentager fortidens fejl på gældsområdet”, siger Lars Nordahl Lemvigh. 

Læs mere i publikationen Gældsstyrelsen har gjort for 4,1 mia. kr. klar til inddrivelse.

Det er Gældsstyrelsens opgave at inddrive al offentlig gæld. Du kan læse mere om gæld til det offentlige på gaeldst.dk.

For yderligere oplysninger

Journalister:  7222 1304

Borgere og virksomheder: 7015 7304