Vi kan modregne din gæld

Har du penge til gode hos det offentlige, kan vi bruge beløbet på din gæld til det offentlige. Det kalder vi modregning.

Fra den 14. april begynder vi at udbetale overskydende skat efter eventuel modregning

Har du modtaget din årsopgørelse for 2022 i marts, og skal du have penge tilbage i skat, vil de typisk blive sat ind på din NemKonto midt i april 2023. Vi kan dog tilbageholde din overskydende skat, så længe vi undersøger din og/eller din ægtefælles gæld.

Udbetaling af overskydende skat efter eventuel modregning sker fra den 14. april 2023

Vi behandler din sag så hurtigt som muligt og giver dig besked, hvis vi modregner i din overskydende skat.

Når vi har taget stilling til modregning, vil du få et eventuelt restbeløb udbetalt. Vi kan desværre ikke fremskynde udbetalingen - hverken hvis du ringer ind eller hurtigt betaler din gæld. 

Se videoen, som forklarer, hvordan modregning foregår:

Ofte stillede spørgsmål om modregning

 • Hvad er modregning?

  Har du penge til gode hos det offentlige, fordi du fx har betalt for meget i skat, kan Gældsstyrelsen bruge beløbet til modregning med din gæld. Det betyder, at pengene bliver brugt til at betale af på din gæld. Er der et beløb tilbage efter modregning, bliver pengene udbetalt til dig.​

 • Hvordan finder jeg ud af, om min overskydende skat bliver modregnet?

  Står der i din årsopgørelse fra Skattestyrelsen, at du ikke får din overskydende skat udbetalt med det samme, er det fordi, vi først skal undersøge, om du eller din ægtefælle har gæld, vi kan bruge pengene til.

  Du får direkte besked fra Gældsstyrelsen, hvis vi modregner i din overskydende skat. 

  Hvis vi ikke kan modregne, udbetaler vi blot beløbet til din NemKonto. Du vil ikke modtage et brev om det.

  Se din årsopgørelse på skat.dk

 • Hvornår får jeg min overskydende skat udbetalt?

  Modtager du din årsopgørelse i marts, og skal du have penge tilbage i skat, vil de typisk blive sat ind på din NemKonto i midten af april. Vi kan dog tilbageholde din overskydende skat, så længe vi undersøger din og/eller din ægtefælles gæld.

  Vi behandler din sag så hurtigt som muligt og giver dig besked, hvis vi modregner i din overskydende skat.

  Når vi har taget stilling til modregning, vil du få et eventuelt restbeløb udbetalt. Vi kan desværre ikke fremskynde udbetalingen - hverken hvis du ringer ind, eller hvis du hurtigt betaler gælden.

  Bemærk: Du får ikke din overskydende skat udbetalt, hvis du har indgået en aftale med en anden part om retten til din udbetaling. Aftalen handler om at "afgive transport". Læs mere på siden Transport.

 • Kan I modregne, når jeg er i gang med at afvikle min gæld?

  Ja, uanset om du afvikler på gælden eller ej, kan vi modregne i udbetalinger fra det offentlige. Det er uanset, om du er i gang med at betale gælden gennem træk i din indkomst, har en afdragsordning eller selv laver indbetalinger til din gæld.

 • Kan jeg undgå modregning?

  Nej, du kan ikke undgå modregning, hvis du har gæld til det offentlige, som Gældsstyrelsen kan modregne med. Det gælder uanset, om du allerede afvikler på gælden eller ej.

 • Hvornår får jeg udbetalt børne- og ungeydelse, hvis I først skal modregne i beløbet?

  Børne- og ungeydelsen bliver udbetalt den 20. i måneden, uanset om vi modregner eller ej. Hvis den 20. falder i en weekend eller på en helligdag, udbetales et overskydende beløb den første hverdag før den 20.

 • Hvordan kan jeg kontakte jer?

  Har du spørgsmål til modregning eller til din gæld, der er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, kan du kontakte os via vores kontaktside.

Se eksempel på forløb omkring modregning

 • Du har gæld til det offentlige og håber at få penge tilbage i overskydende skat

  På din årsopgørelse står der, at du skal have 2.000 kr. tilbage i overskydende skat.

  Der står også, at du ikke vil få din overskydende skat udbetalt med det samme, fordi Gældsstyrelsen først skal undersøge, om du har gæld, som vi kan modregne i din overskydende skat.

  Det viser sig, at du har gæld til det offentlige på i alt 5.000 kr.

  Gæld til det offentlige kan fx være politibøder, underholdsbidrag, studiegæld, parkeringsafgifter eller gæld til kommunen.

  Vi undersøger, om vi kan modregne din overskydende skat med din gæld. Hvis vi kan modregne, sker det uanset, om du allerede afvikler på gælden eller ej.

  Vi kan desværre ikke fremskynde en eventuel udbetalingen af overskydende skat - hverken hvis du ringer ind, eller hvis du hurtigt betaler gælden.

  Så snart vi ved, om vi modregner, vil der ske én af følgende:

  • Hvis vi modregner i din overskydende skat, vil du modtage et brev. Vi udbetaler et eventuelt overskydende beløb til din NemKonto.
  • Hvis vi ikke modregner i din overskydende skat, vil beløbet blive udbetalt til din NemKonto, uden du får et brev om det.

Sådan modregner vi i udbetalinger fra det offentlige

Vi modregner i rækkefølgen:

 1. Gæld, som opkræves af den offentlige myndighed, som du har penge til gode hos, fx Skattestyrelsen
 2. Gæld, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen
 3. Gæld under opkrævning, som er registreret hos Gældsstyrelsen.

 

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit A.D.13 Modregning, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.