Forretningsområder og fordringstyper

Her på siden finder I kommunernes tilgængelige forretningsområder med tilhørende fordringstyper, som I kan benytte i PSRM. Det er dog ikke sikkert, at I er tilsluttet til alle nedenstående forretningsområder, da behovet er forskelligt fra kommune til kommune. 

Nedenfor kan I se, hvilke fordringstyper I har adgang til, samt hvilke fordringstyper, kommunerne har anmodet om. 


Tilgængelige forretningsområder og fordringstyper

Hvert forretningsområde har en fordringstypesanering, en fordringstypeoversigt og en samlet bilagspakke tilknyttet. 

Materialernes formål er at kontrollere fordringernes retskraftighed og at fastlægge korrekt og ensartet praksis per fordringstype i henhold til de generelle krav i PSRM.