Renteregler

Vi tilskriver inddrivelsesrenten på 7,55 procent (2022) på alle fordringer, medmindre andet fremgår af lovgivningen eller nedenstående afvigende scenarier. Renten bliver udelukkende beregnet som en dag-til-dag-rente.

I kan se standardopsætningen for renten på hver fordringstype i jeres materiale, som I finder under sektionen Individuelle aftaler 

Bemærk at det ikke er muligt at ændre fordringens renteberegning, når fordringen først er sendt til inddrivelse. Hvis fordringens renteberegning er angivet forkert ved indsendelsen, skal I tilbagekalde fordringen med årsagskoden "fejl" og indsende på ny.

Renter der afviger fra inddrivelsesrenten

I visse tilfælde afviger fordringens rente fra inddrivelsesrenten. Dette gælder fx ved fordringer, som hviler på:

 • et pantebrev
 • et gældsbrev
 • et udenretligt frivilligt forlig m.v.
 • andre fordringer, hvor parterne har aftalt en morarente
 • en domstol, der ved en retsafgørelse har truffet afgørelse om en forrentning under inddrivelse, som afviger fra den normale inddrivelsesrente

Renteopsætning når renten afviger fra inddrivelsesrenten

 • Ingen rentetilskrivning

  Hvis I har en fordring, hvor der ikke må tilskrives renter under inddrivelsen - jævnfør ovenstående scenarier - skal I vælge følgende renteregel og rentesatskode:

  Renteregel: 001 – RIM beregner og tilskriver renter
  Rentesatskode: 98 – Ingen renteberegning

 • Anden rentetilskrivning

  Hvis I har en fordring, hvor renten enten er højere eller lavere end inddrivelsesrenten, kan I vælge en rentetilskrivning med en af vores automatiske renteformler: 

  Her skal I vælge rentesatskoden 001 - RIM beregner og tilskriver renter - og én af følgende rentesatskoder:

  • 03 - Ren merrentesats p.a. - her angiver I den lavere eller højere rentesats i feltet "Merrentesats"
  • 10 - Morarente før 01082002
  • 20 - Procesrente 


  Bemærk at rentesatsen ikke må overstige den afvigende rente, og at renten udelukkende tilskrives som en dag-til-dag-rente.

 • Egen rentetilskrivning

  Hvis renten ikke passer på vores automatiske renteformler, skal I selv løbende beregne og indsende renterne som relaterede fordringer. Det kan fx være på baggrund af en månedlig rentetilskrivning i stedet for vores automatiske dag-til-dag-rente.

  Her skal I vælge følgende renteregel og rentesatskode:

  Renteregel: 002 – Fordringshaver beregner og indsender inddrivelsesrenter
  Rentesatskode: 99 - Fordringshaverrenter

  Hvis I har behov for at anvende egen rentetilskrivning, skal I kontakte vores fordringshaversupport, idet at renterne skal indsendes på en specifik fordringstype.