Hvis du ikke kan betale virksomhedens gæld

Du kan søge om eftergivelse af gæld for selskaber, foreninger, selvejende institutioner og fonde, hvis sociale eller andre forhold i særlig grad taler for det.

Spørgsmål vedrørende eftergivelse

 • Hvad betyder eftergivelse?

  Hvis du får virksomhedens gæld eftergivet, betyder det, at virksomheden enten ikke skal betale gælden eller kun skal betale noget af den.

 • Kan jeg søge om eftergivelse?

  Du kan søge om eftergivelse, hvis du søger på vegne af:

  • et selskab
  • en forening
  • en selvejende institution
  • en fond.


  Vi giver ikke eftergivelse til kommanditselskaber, interessentskaber og partrederier. Det gør vi ikke, fordi det her ikke er entydigt, hvem der hæfter for virksomhedens gæld.

 • Hvilken gæld kan blive eftergivet?

  Vi kan eftergive gæld til det offentlige. Særligt kan vi eftergive gæld, der består af:

  • selskabsskat
  • ikke afregnet A-skat
  • arbejdsmarkedsbidrag, moms, told og punktafgifter
  • administrative bøder.
 • Hvad skal der til for at få eftergivelse?

  Du skal beskrive de særlige forhold, der ligger til grund for, at virksomheden søger om eftergivelse. De behøver dog ikke hænge direkte sammen med gælden. Vi vurderer forholdene ud fra, om de har væsentlig betydning for virksomhedens situation. Relevante forhold for eftergivelse kan være myndighedsfejl eller force majeure.

 • Kan jeg søge om eftergivelse, når en stor del af virksomhedens gæld er til private kreditorer?

  Har virksomheden gæld til andre end det offentlige, kan du søge en frivillig kreditorordning med dem, virksomheden skylder penge. En kreditorordning er en samlet aftale om, hvordan du får betalt virksomhedens gæld.

 • Hvordan søger jeg om eftergivelse?

  Ansøgning som selskab, forening, selvejende institution eller fond
  Du kan anvende vores ansøgningsblanket.

  Udfyld blanketten og oplys:

  • om du søger hel eller delvis eftergivelse
  • hvorfor du søger om eftergivelse
  • de forhold, der gør, at du ikke mener, at du skal betale virksomhedens gæld.


  Du skal udfylde alle relevante felter i blanketten dokumentere alle forhold, der gør, at du ikke mener, at du skal betale virksomhedens gæld. Følg vejledningen i starten af blanketten.

  Du kan finde blanketten på siden Ansøgning om eftergivelse - erhverv.

  Ansøgning som enkeltmandsvirksomhed
  Søger du som enkeltmandsvirksomhed, skal du søge på samme måde som privatpersoner. Se hvordan på siden Du kan søge om eftergivelse.

Du kan læse mere om reglerne for eftergivelse i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.6 Eftergivelse af gæld til det offentlige, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.