Vi kan stille krav om sikkerhed for din gæld

Hvis din virksomhed skylder mere end 50.000 kr., og du fx skylder moms og A-skat, kan du modtage krav om, at du skal stille sikkerhed for din gæld fx en bankgaranti for betalingen.

Hvis der ikke kan stilles sikkerhed for din gæld, kan du få afmeldt din virksomhed. Det betyder, at det fremover vil være ulovligt for dig at drive selvstændig virksomhed.

Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit A.D.9.3.1.1 Reglen i opkrævningslovens § 11, stk. 1, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.