Vi kan modregne gælden

Hvis du eller din virksomhed har penge til gode hos det offentlige, fx hvis du skal have skat eller moms tilbage, bliver de ikke altid udbetalt. Gældsstyrelsen kan modregne det beløb, du har til gode og bruge pengene til at betale af på din gæld.

Sådan foregår modregning

Sådan modregner vi i udbetalinger fra det offentlige

Vi modregner i rækkefølgen:

  1. Gæld, som opkræves af den offentlige myndighed, som du eller din virksomhed har penge til gode hos, fx. Skattestyrelsen
  2. Gæld, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen
  3. Gæld under opkrævning, som er registreret hos Gældsstyrelsen.

Hvilke udbetalingstyper modregner vi i?

Du kan læse mere om, hvilke typer udbetalinger vi kan modregne i, i afsnittet Modregning under Gældsstyrelsens roller og ansvar.

 

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit A.D.13 Modregning, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.