Vi kan foretage udlæg

Hvis virksomhedens gæld til det offentlige ikke bliver betalt, kan vi indkalde til et møde med fogeden. Mødet kaldes en udlægsforretning. Her kan fogeden tage sikkerhed i dine eller virksomhedens ejendele og tilgodehavender, fx hus, bil, maskiner eller andet.

Hvis du eller virksomheden ikke betaler gælden, kan vi sælge disse ejendele på tvangsauktion og bruge beløbet til at betale af på gælden.

Hvis vi indkalder dig til et møde med fogeden, koster det 450 kr. i gebyr.

Retsafgiften ved en indkaldelse til udlægsforretningen koster en grundafgift på 300 kr. Hvis du skylder mere end 3.000 kr., koster det dig yderligere 0,5 % af det overskydende beløb. Så hvis din gæld er på 150.000 kr., vil din retsafgift være 1.035 kr.

Hvor foregår mødet med fogeden?

Udlægsforretningen kan foregå på fogedens kontor, din virksomheds adresse eller på din bopæl. Der vil være en tillægsafgift på 400 kr., hvis udlægsforretningen foretages uden for fogedens kontor.

Hvad sker der, hvis jeg ikke dukker op til mødet med fogeden?

Hvis udlægsforretningen foregår på din virksomhedsadresse eller din bopæl, og du ikke er tilstede eller ikke har meldt lovligt forfald ved fx sygdom, kan fogeden benytte en låsesmed for at få adgang for at gennemføre udlægsforretningen. En eventuel udgift til låsesmed vil blive lagt til din gæld.

Hvis fogeden vurderer, at det er nødvendigt, at du er tilstede ved udlægsforretningen, og du efter en eller flere indkaldelser stadig ikke møder op, kan fogeden anmode politiet om hjælp til at få dig fremstillet hos fogeden. Det betyder, at du kan blive tilbageholdt og bragt til fogeden af politiet.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.3.2.2.1 Udlæg, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.