Afdragsordning

Har du gæld til det offentlige, som du ikke kan betale på én gang?

Du kan bede os om at vurdere, om du kan få en afdragsordning.

Du skal betale, indtil gælden er væk

Med en afdragsordning skal du typisk betale et beløb hver måned. Du kan få fastsat beløbet ud fra din indkomst eller dit budget. Vi kan også bestemme beløbet alene ud fra gældens størrelse, hvis vi ikke kender din indkomst.

Har du selv forslag til afdragsordningen, kan vi efter en konkret vurdering acceptere dit forslag, hvis det fx sikrer, at du får betalt gælden inden for en rimelig tidshorisont.

Hvis du ikke afdrager det, vi har bestemt, kan vi i stedet trække et beløb af din løn hver måned, indtil gælden er betalt.

Se hvor meget du skal betale i afdrag

Se siden Eksempler på afdragsbeløb

Vi kan inddrive din gæld på andre måder, imens du betaler afdrag

Vi kan foretage udlæg, lave modregning og gennemføre særskilt lønindeholdelse samtidig med din afdragsordning.

Klik og se hvad de forskellige inddrivelsesmetoder betyder: udlæg, modregning, særskilt lønindeholdelse.

Ofte stillede spørgsmål om afdragsordning

 • Hvornår kan jeg få en afdragsordning?

  Du kan bede om en afdragsordning, så snart du har modtaget en rykker eller et varselsbrev fra os om, at du har gæld til det offentlige.

  Vi kan ikke give dig en afdragsordning, hvis du tidligere har misligholdt en afdragsordning med os.

 • Hvordan kommer I frem til det beløb, jeg skal betale?

  Det beregner vi ud fra din indkomst eller et budget, du har sendt til os. Hvis vi ikke kender din indkomst, kan vi bestemme beløbet alene ud fra gældens størrelse.

  Beløb fastsat ud fra din indkomst

  Vi regner det, du skal betale, ud som en procent af din årlige indkomst, under hensyn til om du har børn, du skal forsørge. Vi opgør din årlige indkomst efter skat, arbejdsmarkedsbidrag mm. Du kan se, hvordan vi regner beløbet ud, på siden Eksempler på afdragsbeløb.

  Beløb fastsat ud fra dit budget

  Er du i tvivl om, vi kender alle dine indtægter og udgifter? Det kan have betydning for hvor meget, du skal betale af på din gæld. Hvis du sender os din husstands budget, laver vi en beregning ud fra det. Læs mere på siden Få regnet ud, hvad du kan betale.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler mine afdrag?

  Hvis du ikke betaler dine afdrag til tiden, har du misligholdt din afdragsordning. Det betyder, at den ikke længere gælder. Vi vil herefter inddrive din gæld på en anden måde fx ved at trække din gæld fra din løn.

 • Jeg har betalt alle mine afdrag. Er jeg så gældfri?

  Måske, men ikke nødvendigvis. Du kan af forskellige grunde have gæld, som ikke er dækket af afdragsordningen. Få en samlet oversigt over din gæld ved at ringe eller skrive til os via Kontakt.

 • Er I sikre på, at jeg har penge nok at leve for, når jeg får en afdragsordning?

  Ja, afdragene beregnes under hensyn til din indkomst og om du har børn, du skal forsørge.

  Du kan se, hvordan vi regner dit månedlige afdrag ud, på siden Eksempler på afdragsbeløb.

  Vil du være sikker på, at vi kender din husstands indtægter og udgifter til vores beregning af dit afdrag, kan du indsende din husstands budget. Læs mere på siden Få regnet ud, hvad du kan betale.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale et afdrag?

  Du kan fortælle os, hvis du i en periode ikke kan betale af på din gæld

  Kontakt os, hvis du i en periode ikke har mulighed for at betale af på din gæld, fordi du fx har mistet dit job. Så vurderer vi, om du kan få henstand med betalingen af din gæld. Ring eller skriv til os via Kontakt.

  Du kan få en ny beregning af, hvad du har råd til at betale.

  Beregning ud fra din indkomst:
  Hvis din indkomst ændrer sig, kan du ringe til os, så vi kan lave en ny beregning ud fra din indkomst.

  Beregning ud fra dit budget:
  Hvis dine indtægter og udgifter ændrer sig, efter afdragsordningen er startet, kan du sende os din husstands budget. Så laver vi en ny beregning af dine afdrag ud fra dit budget.

  Læs mere under Få regnet ud, hvad du kan betale.

Du kan læse mere om afdragsordninger i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.1.1 Afdragsordninger for personer, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.