Afdragsordning

Har du gæld til det offentlige, som du ikke kan betale på én gang? Så kan du bede os om at vurdere, om du kan få en afdragsordning.

Ring eller skriv til os - se hvordan på siden Kontakt.

Du skal betale, indtil gælden er væk

Med en afdragsordning skal du typisk betale et beløb hver måned. Du kan få fastsat beløbet ud fra din indkomst eller dit budget.

Vi kan i særlige situationer fastsætte din afdragsordning ud fra dit eget forslag, hvis vi vurderer, at det sikrer, du får betalt gælden inden for en rimelig tidshorisont. Du kan kontakte os for at høre, om det er en mulighed for dig.

Hvis du ikke betaler dine afdrag, kan vi eventuelt inddrive din gæld gennem din indkomst. Læs mere om dette på siden Vi kan trække en del af din indkomst.

Se hvor meget du skal betale i afdrag

Se siden Eksempler på afdragsbeløb

Vi kan samtidig inddrive din gæld på andre måder

Vi kan inddrive din gæld ved at foretage udlæg, lave modregning og gennemføre særskilt lønindeholdelse, samtidig med du har en afdragsordning.

Klik og se hvad de forskellige inddrivelsesmetoder betyder: udlæg, modregning, særskilt lønindeholdelse.

Ofte stillede spørgsmål om afdragsordning

 • Hvornår kan jeg bede om en afdragsordning?

  Du kan bede om en afdragsordning, så snart du ved, at vi skal inddrive din gæld. Det ved du, hvis du fx har modtaget en rykker eller et varselsbrev fra os.

  Du kan som udgangspunkt ikke få en afdragsordning, hvis du tidligere har misligholdt en. Det afhænger dog af en konkret vurdering.

 • Hvordan kommer I frem til det beløb, jeg skal betale?

  Det beregner vi ud fra din indkomst eller et budget, du har sendt til os.

  Beløb fastsat ud fra din indkomst

  Vi regner det, du skal betale, ud som en procent af din årlige indkomst, under hensyn til om du har børn, du skal forsørge. Vi opgør din årlige indkomst efter skat, arbejdsmarkedsbidrag med mere.

  Du kan se, hvordan vi regner beløbet ud, på siden Eksempler på afdragsbeløb.

  Beløb fastsat ud fra dit budget

  Hvis du ikke kan betale dine afdrag, som er fastsat på baggrund af din indkomst, kan du sende os din husstands budget. Så beregner vi dine afdrag ud fra det. Vi vurderer, om den nye beregning skal gælde i stedet for tidligere fastsatte afdrag.

  Læs mere på siden Få regnet ud, hvad du kan betale.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler mine afdrag?

  Hvis du ikke betaler dine afdrag til tiden, har du misligholdt din afdragsordning. Det betyder, at den ikke længere gælder. Vi vil herefter inddrive din gæld på en anden måde, eventuelt ved at trække en del af din indkomst.

 • Jeg har betalt alle mine afdrag. Er jeg så gældfri?

  Måske, men ikke nødvendigvis. Du kan af forskellige grunde have gæld, som ikke er dækket af afdragsordningen. Få en samlet oversigt over din gæld ved at ringe eller skrive til os via Kontakt.

 • Er I sikre på, at jeg har penge nok at leve for, når jeg får en afdragsordning?

  Vi beregner afdragenes størrelse under hensyn til din indkomst, og om du har børn, du skal forsørge.

  Du kan se, hvordan vi regner dit månedlige afdrag ud, på siden Eksempler på afdragsbeløb.

  Kan du ikke betale afdraget fastsat på baggrund af din indkomst, kan du sende os din husstands budget, så vi kender husstandens indtægter og udgifter til vores beregning af dit afdrag.

  Læs mere på siden Få regnet ud, hvad du kan betale.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale et afdrag?

  Du kan fortælle os, hvis du i en periode ikke kan betale af på din gæld

  Kontakt os, hvis du i en periode ikke har mulighed for at betale af på din gæld, fordi du fx har mistet dit job. Så vurderer vi, om du kan få henstand med betalingen af din gæld. Ring eller skriv til os via Kontakt.

  Du kan få en ny beregning af, hvad du har råd til at betale

  • Beregning ud fra din indkomst:
   Hvis din indkomst ændrer sig, kan du informere os ved at ringe til os, så vi kan lave en ny beregning ud fra din indkomst.
  • Beregning ud fra dit budget:
   Hvis dine indtægter og udgifter ændrer sig, efter afdragsordningen er startet, kan du sende os din husstands budget. Så laver vi en ny beregning af dine afdrag ud fra dit budget.

  Læs mere under Få regnet ud, hvad du kan betale.

Du kan læse mere om afdragsordninger i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.1.1 Afdragsordninger for personer, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.