Overblik over din gæld

Ring til os på 70 15 73 04, hvis du ønsker en aktuel oversigt over din gæld, der er sendt til inddrivelse hos os.

Her kan vi hjælpe dig med et overblik over, hvad du skylder, og vi kan sende en gældsoversigt til dig. 

Mulige fejl

Du skal være opmærksom på, at der i oversigten kan være gæld, som ikke er rigtigt opgjort, eller som er forældet. Det skyldes, at der i perioden 2013 – 2015 var fejl i inddrivelsessystemet (EFI). Vi gennemgår løbende al gæld og kontakter dig, hvis vi finder fejl. Har du spørgsmål til din gældsoversigt, så ring til os.

Få mere information på siden Hvis der er fejl i din gæld.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.