Overblik over din gæld

Ring til os på 70 15 73 04, hvis du ønsker en aktuel oversigt over din gæld, der er sendt til inddrivelse hos os.

Her kan vi hjælpe dig med et overblik over, hvad du skylder, og vi kan sende en gældsoversigt til dig.

Gæld til inddrivelse forælder ikke

Vær opmærksom på, at fra vi får til opgave at inddrive din gæld, vil den ikke blive forældet, fordi vi aktivt gør noget for at inddrive den.

Din gæld hos os kan kun være forældet, hvis det viser sig, at den ved en fejl allerede var forældet, da vi fik til opgave at inddrive den.

Mulige fejl i ældre gæld

Du skal være opmærksom på, at der i din gældsoversigt kan v​ære gæld, som ikke er rigtigt opgjort, eller som er forældet. Det skyldes, at der i perioden 2013 – 2015 var fejl i inddrivelsessystemet (EFI).

Vi gennemgår løbende al gæld og kontakter dig, hvis vi finder fejl. Har du spørgsmål til din gældsoversigt, så ring til os.

Få mere information på siden Hvis der er fejl i din gæld.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.