Når vi inddriver din gæld

Din gæld til en offentlig myndighed kan inddrives af os, når myndighedens betalingsfrist er overskredet, eller du ikke har reageret på de rykkere, myndigheden har sendt. Det er den offentlige myndighed, som du skylder penge, der skriftligt skal give dig besked om, at vi skal inddrive gælden.

Vi kan godt inddrive din gæld, uden du har modtaget rykkere eller har fået skriftligt besked om, at det er os, som skal inddrive gælden.

 • Før vi inddriver gæld på vegne af det offentlige

  Når vi sætter gang i inddrivelsen af din gæld, forventer vi, at den offentlige myndighed, som du skylder penge, har givet dig besked om dette. Det kan være i en separat henvendelse. Det kan også ske som et led i opkrævningsproceduren, fx på selve opkrævningen, på selve betalingsaftalen eller på sidste rykker.

  Fra den 1. juli 2020 kan vi inddrive gæld for offentlige myndigheder, uanset om du har modtaget rykkere først, og uanset om du har fået besked om, at vi inddriver din gæld.

  Vi ved ikke, om du har fået rykkere eller skriftlig besked fra den offentlige myndighed, du skylder penge.

 • Du får ikke altid besked, når vi skal inddrive din gæld

  Hvis det ikke er muligt at informere dig skriftligt, kan den offentlige myndighed, vi inddriver din gæld for, bede os om at inddrive din gæld, uden du har fået skriftlig besked.

  Du får heller ikke besked, hvis den offentlige myndighed vurderer, at det kan betyde en væsentlig forringelse af muligheden for at få gælden betalt, hvis du får besked om, at gælden inddrives af os.

 • Gældstyper, som kan være sendt til inddrivelse før 1. juli 2020 uden forudgående rykkere eller skriftlig besked

  Personskatter ved manglende adresse eller returpost

  Gæld vedrørende personskatter (restskat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag (»restbidrag«) og renter af disse) kan være blevet sendt til inddrivelse uden besked, hvis:

  • du ikke var tilsluttet eller var fritaget for tilslutning til Digital Post, og du ikke var registreret med en adresse
  • den skriftlige besked om, at gælden er sendt til inddrivelse, er kommet retur fra en registreret adresse (»returpost«).

  Skattestyrelsen har fra og med september 2018 sikret, at gæld ikke bliver sendt til inddrivelse i disse situationer.

  Gæld på Skattekontoen med mere end fire hæftere

  For gæld på Skattekontoen har det ikke været muligt at sende automatisk besked til mere end fire skyldnere om, at Gældsstyrelsen vil inddrive gælden. Dette har været et problem, når flere end fire personer er registreret som hæftere for gælden på Skattekontoen. Gældsposter kan nemlig alligevel være sendt til inddrivelse hos alle registrerede personer, selvom kun fire tilfældige personer har fået besked om inddrivelse.
  Skattestyrelsen har sikret, at der ikke fremover sendes gældsposter til inddrivelse fra Skattekontoen uden at alle, der skylder penge, har fået besked om det.

  Grøn ejerafgift og vægtafgift, der er sendt til inddrivelse i 2015

  Gæld vedrørende grøn ejerafgift og vægtafgift kan være sendt til inddrivelse i 2015 uden besked til dig og uden gennemført rykkerprocedure. Skattestyrelsen har fundet et mindre antal gældsposter, der ikke ser ud til at have været en del af den sædvanlige rykkerprocedure i opkrævningen.

  Gæld til politiet ved manglende adresse eller returpost

  Gæld til politiet, herunder gæld vedrørende fx bøder, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger, kan være blevet sendt til inddrivelse uden besked til dig. Det kan være sket, hvis du ikke var tilsluttet eller var fritaget for tilslutning til Digital Post, samtidig med at du ikke var registreret med en adresse, eller hvis den skriftlige besked om, at gælden er sendt til inddrivelse, er kommet retur fra en registreret adresse (»returpost«).

  Kontrolafgifter ved manglende adresse

  Trafikselskaber udsender normalt rykkere, inden en ubetalt kontrolafgift sendes til inddrivelse. Hvis trafikselskabet ikke havde din adresse, kan kontrolafgiften i nogle tilfælde være sendt til inddrivelse, uden at der er sendt rykkere ud.

  Hvis du skylder penge og ikke har et dansk CPR- eller CVR-nummer

  Har du gæld, som vi skal inddrive, men har du ikke et dansk CPR- eller CVR-nummer, er det muligt, at der ikke er registreret tilstrækkelig information om din adresse eller anden information. Det betyder, at det ikke har været muligt med sikkerhed at identificere dig. I sådan et tilfælde er der mistanke om, at der ikke altid er sendt rykkere afsted eller givet besked om, at vi skal inddrive din gæld.

 • Mulig konsekvens af manglende rykkere og besked til dig før 1. juli 2020

  Hvis vi før den 1. juli 2020 har modtaget gældsposter, som vi skal inddrive, men den offentlige myndighed, som du skylder penge, hverken sendte rykkere eller gav dig skriftlig besked om vores inddrivelse, kan det betyde:

  • at vi ikke måtte sætte gældsinddrivelsen i gang
  • at de renter, der løb på din gæld, imens vi skulle inddrive den, ikke er lovlige
 • Hvis du har indvendinger, fordi du ikke har modtaget rykkere eller skriftlig besked

  Du kan sende dine indvendinger mod vores gældsinddrivelse, hvis det drejer sig om gæld, som vi før den 1. juli 2020 fik besked om at inddrive, og du ikke modtog rykkere forinden eller fik besked om, at din gæld ville blive inddrevet af Gældsstyrelsen.

  Når vi modtager dine indvendinger, vil Gældsstyrelsen kontakte den offentlige myndighed, som du skylder penge. Vi vurderer, om det kan dokumenteres, at der er blevet udsendt rykkere og givet besked om, at vi inddriver din gæld. Ud fra dine indvendinger og de konkrete forhold i sagen, tager vi stilling til, hvilken betydning det har for inddrivelsen af din gæld.

  Tidsfrist den 1. januar 2021

  Dine indvendinger skal være modtaget hos Gældsstyrelsen senest den 1. januar 2021. Fristen kan overskrides, hvis der er særlige omstændigheder.

  Du skal betale et gebyr

  Når du indsender dine indvendinger, skal du betale et gebyr på 500 kr.

  Vi håndterer først sagen, når du har betalt. Hvis gebyret ikke er betalt senest 10 dage efter, vi har modtaget dine indvendinger, bliver indvendingerne afvist. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist ret, eller hvis dine indvendinger afvises.

  Du kan betale gebyret ved at foretage en bankoverførsel til:

  • Reg.nr. 0216
  • Kontonummer 4069 1975 07

  Husk i forbindelse med overførslen at skrive:

  • GEBYRIND og dit CPR-nr. uden bindestreg (hvis indvendingerne vedrører gæld, du hæfter for som person)
  • GEBYRIND og dit CVR-nr. (hvis indvendingerne vedrører gæld, som et selskab eller anden juridisk person hæfter for)

  Eksempel: GEBYRIND 0101011234 (hvis du bruger CPR-nr.) eller GEBYRIND12121212 (hvis du bruger CVR-nr.)

  Hvis du foretager overførslen fra en konto i udlandet, skal du bruge følgende oplysninger:

  • IBAN: DK51 0216 4069 1975 07
  • BIC/SWIFT: DABADKKK

  Du kan finde flere kontaktinformationer på vores kontaktside.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A. Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.