Misligholdt studielån 6 - opkrævningsrente

Tabel for gældstypen Misligholdt studielån 6 - opkrævningsrente

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Udbetaling Danmark og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har lavet fejlrettelser i oplysninger i en del af de studielånsrenter, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Det betyder, at dine gældsposter, der vedrører studielån fra Udbetaling Danmark, kan se anderledes ud i breve og afgørelser, der sendes fra Gældsstyrelsen fra den 22. september 2021, end i breve og afgørelser, som du tidligere har modtaget.

Nedenfor kan du se, hvad de rettede datoer er udtryk for.

Datoen er udtryk for det tidspunkt, renten er beregnet. Datoerne er udtryk for den første og sidste dag i måneden i renteperioden. Datoen er enten udtryk for den dato, hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet skulle betales ifølge lånebetingelserne eller datoen, hvor renten er beregnet. Datoen er enten udtryk for den dato, hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet skulle betales ifølge lånebetingelserne eller datoen, hvor renten er beregnet.
I visse tilfælde har Udbetaling Danmark sammenlagt flere studielånsrenter i én gældspost. I dette tilfælde er oplysningerne om stiftelsesdatoen, forfaldsdatoen og sidste rettidige betalingsdato udtryk for datoerne tilknyttet den seneste studielånsrente.

Da Udbetaling Danmark kun har kunnet rette oplysninger i en del af de misligholdte studielån, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, kan der fortsat være mulighed for, at én eller flere registrerede datooplysninger afviger fra den betegnelse, som datoerne har i Gældsstyrelsens skriftlige meddelelser og afgørelser.

Nedenfor kan du se, hvad de ikke-rettede datoer er udtryk for.

Tabel for gældstypen Misligholdt studielån 6 - opkrævningsrente. Dato i alle felter er den 15. i en måned

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdag Sidste rettidige betalingsdag
Datoen er udtryk for det tidspunkt, vi tilskriver renten. Datoen er udtryk for det tidspunkt, vi tilskriver renten. Datoen er udtryk for det tidspunkt, vi tilskriver renten. Datoen er udtryk for det tidspunkt, vi tilskriver renten.
Vi har vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende denne gæld til modregning er indtrådt. Vi har undersøgt Statens Administrations praksis for at sende gæld til inddrivelse og har fået bekræftet, at gæld vedrørende opkrævningsrente først sendes til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet.

Tabel for gældstypen Misligholdt studielån 6 – opkrævningsrente. Dato i alle felter er den 1. januar eller 1. august

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdag Sidste rettidige betalingsdag
Datoen er udtrykt for den dag, hvor du første gang skulle betale afdrag på gælden. Datoen er udtrykt for den dag, hvor du første gang skulle betale afdrag på gælden. Datoen er udtrykt for den dag, hvor du første gang skulle betale afdrag på gælden. Datoen er udtrykt for den dag, hvor du første gang skulle betale afdrag på gælden.
Vi har vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende denne gæld til modregning er indtrådt. Vi har undersøgt Statens Administrations praksis for at sende gæld til inddrivelse og har fået bekræftet, at gæld vedrørende opkrævningsrente først sendes til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet.