Bøde, politiet

Tabel for gældstypen Bøde, politiet - rettede oplysninger efter den 13. oktober 2020

Stiftelsesdato

Periode

Forfaldsdato

Sidste rettidige betalingsdato

Politiet har lavet fejlrettelser i oplysninger i en del af de bøder, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Det betyder, at dine gældsposter, der vedrører bøder fra politiet, kan se anderledes ud i breve og afgørelser, der sendes fra Gældsstyrelsen fra den 13. oktober 2020, end i breve og afgørelser, som du tidligere har modtaget.

Nedenfor kan du se, hvad de rettede datoer er udtryk for.

Datoen er udtryk for gerningsdatoen.

Der er ikke angivet en periode.

Datoen er udtryk for den dag, hvor gælden enten blev vedtaget eller fastslået ved dom.

Datoen er udtryk for en dato fastsat af politiet i forbindelse med udsendelse af en skrivelse (fx opkrævningsskrivelse).

Hvis bøden har været omfattet af en afdragsordning, er datoen udtryk for den første i måneden efter det sidste afdrag, som ikke blev betalt.

Hvis bøden har været omfattet af en henstandsaftale, er datoen udtryk for betalingsfristen i aftalen.

Hvis du har bedt om at få bøden sendt til inddrivelse, er datoen udtryk for den tidligere kommunikerede betalingsfrist eller datoen for Gældsstyrelsens modtagelse af gælden.

Da politiet kun har kunnet rette oplysninger i en del af de bøder, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, kan der fortsat være mulighed for, at én eller flere registrerede datooplysninger afviger fra den betegnelse, som datoerne har i Gældsstyrelsens skriftlige meddelelser og afgørelser.

Nedenfor kan du se, hvad de ikke-rettede datoer er udtryk for.

Tabel for gældstypen Bøder, politiet - modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato  Sidste rettidige betalingsdato
Datoen er udtryk for den dag, hvor bøden enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for den dag, hvor bøden enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for den dag, hvor bøden enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for den dag, hvor bøden enten blev vedtaget eller fastslået ved dom.

Tabel for bøder - modtaget fra 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Datoen er udtryk for den dag, hvor bøden enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for den dag, hvor bøden enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for en dato fastsat af politiet i forbindelse med udsendelse af en skrivelse (fx opkrævningsskrivelse). Datoen er udtryk for en dato fastsat af politiet i forbindelse med udsendelse af en skrivelse (fx opkrævningsskrivelse).