Arbejdsmarkedsbidrag

Tabel for gældstypen Arbejdsmarkedsbidrag - modtaget før 1. september 2013

Datoen er udtryk for den sidste dag i afregningsperioden Korrekt periode  Datoen er udtryk for en dato i den periode, hvor gælden blev overført til inddrivelsessystemet EFI Korrekt dato
Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Tabellen viser oplysninger om stiftelsesdato, periode, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for gældstypen Arbejdsmarkedsbidrag, der er modtaget før den 1. september 2013.

Tabel for gældstypen Arbejdsmarkedsbidrag - modtaget efter 1. september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Datoen er udtryk for den sidste dag i afregningsperioden. Korrekt periode Hvis gælden beror på en ordinær angivelse er datoen korrekt.

Hvis gælden bygger på en ordinær angivelse er datoen korrekt.

Hvis gælden beror på en foreløbig fastsættelse, er datoen udtryk for den betalingsdato, der blev oplyst i den foreløbige fastsættelse.

 

Tabellen viser oplysninger om stiftelsesdato, periode, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for gældstypen Arbejdsmarkedsbidrag, der er modtaget efter den 1. september 2013.