Om gæld til inddrivelse

Betaler du ikke din gæld til det offentlige til tiden, er det vores opgave at inddrive gælden.

Gæld til inddrivelse forælder ikke

Vær opmærksom på, at fra vi får til opgave at inddrive din gæld, vil den ikke blive forældet. Gælden forælder ikke, fordi vi aktivt gør noget for at inddrive den.

Din gæld hos os kan kun være forældet, hvis det viser sig, at den ved en fejl allerede var forældet, da vi fik til opgave at inddrive den.

Læs mere om gæld til inddrivelse på følgende sider:

Se hvem vi inddriver gæld for

Når vi inddriver din gæld

Forstå din gælds datooplysninger

Vi kan opsplitte din gæld

Flytning af gældsposter til nyt inddrivelsessystem

Hvis der er fejl i din gæld

Sådan inddriver vi gæld

Se hvordan vi kan inddrive gæld på siden Hvis du ikke betaler din gæld.