Få regnet ud, hvad du kan betale

Skal du afdrage på din gæld eller trækkes i løn som betaling for gælden? Kender vi alle dine indtægter og udgifter? Det kan have betydning for beløbet, du skal betale. Du kan få lavet en budgetberegning.

Send os din husstands budget, hvis vi skal lave en ny beregning.

Når vi inddriver din gæld, regner vi ud, hvad du har råd til at betale. Det gør vi ud fra den indkomst, vi kender.

Du kan få en ny beregning ud fra hele din husstands økonomi, hvis du:

 • har høje faste udgifter til fx husleje, børn, medicin eller anden offentlig gæld
 • betaler af eller skal betale af på din gæld hver måned med en afdragsordning eller ved, at vi trækker en del af din løn.

Vi kan afvise at lave en ny beregning, hvis den ikke vil ændre på, hvor meget du kan betale.

Ofte stillede spørgsmål om budget og beregning

 • Hvordan får jeg lavet en ny beregning?

  Ring til os, hvis du er steget eller faldet i løn eller har ændret din forskudsopgørelse.

  Ønsker du en ny beregning af andre grunde, skal du sende os:

  • dit udfyldte budget eller ændringer til dit tidligere budget
  • dokumentation for alle indtægter i din husstand fx B-indkomst eller ægtefællebidrag
  • dokumentation for alle udgifter i din husstand fx regninger til boligudgifter eller udgifter til kronisk sygdom eller handicap.


  Vi kontakter din samlever, når du har sendt din ansøgning. Det gør vi, så vi kan få lov til at hente din samlevers oplysninger fra de offentlige systemer.

  Følg vejledningen i blanket 51.054 budgetskema.

 • Skal jeg betale mindre efter en ny beregning?

  Det er ikke sikkert. Når vi beregner det beløb, du kan betale, beregner vi i virkeligheden, hvad du har til rådighed. Det beløb afgør, hvad du kan betale af på din gæld, efter dine faste udgifter er betalt.

  Du skal betale:

  • mere, hvis du har et større beløb til rådighed. Det kan ske, hvis du fx har en meget lav husleje.
  • mindre eller ingenting, hvis du har et mindre eller intet beløb til rådighed. Det kan ske, hvis du fx har store medicinudgifter.
 • Hvorfor skal jeg dokumentere mine indtægter og udgifter?

  Det skal du, for at vi kan beregne, hvad du kan betale af på din gæld. Vi vurderer ud fra hele din husstands økonomi, hvad du har råd til at betale hver måned. Du skal derfor dokumentere de indtægter eller udgifter, du mener, vi mangler at tage højde for.

  Vi regner ud, hvad du kan betale hver måned ved at trække nogle bestemte faste udgifter fra din husstands indkomst. Vi medregner som oftest:

  • rimelige boligudgifter
  • udgifter til børn
  • dokumenterede særlige behov
  • afdrag på din gæld til det offentlige
  • afdrag på gæld til nødvendige ejendele til hjemmet fx køleskab
  • afdrag på din samlevers gæld.
 • Hvor længe kan I bruge mit budget?

  Vi kan bruge dit budget i 12 måneder til vores inddrivelse af din gæld. Efter de 12 måneder sætter vi ikke nye inddrivelsesskridt i gang ud fra budgettet. Vi fortsætter dog dem, vi har sat i gang inden for de 12 måneder. Hvis din økonomi ændrer sig, kan du kontakte os for at få en ny beregning af, hvad du har mulighed for at betale.

  Hvordan vi kan inddrive din gæld, kan du læse på siden Hvis du ikke betaler din gæld.