Vi kan modregne din gæld

Hvis du har penge til gode hos det offentlige, fx hvis du har betalt for meget i skat, kan vi bruge beløbet til at betale af på din gæld til det offentlige. Det kaldes modregning.

Er der et beløb tilbage efter modregning, får du pengene udbetalt.

Sådan modregner vi i udbetalinger fra det offentlige

Vi modregner i rækkefølgen:

  1. Gæld, som opkræves af den offentlige myndighed, som du har penge til gode hos, fx Skattestyrelsen
  2. Gæld, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen
  3. Gæld under opkrævning, som er registreret hos Gældsstyrelsen.

Hvilke udbetalingstyper modregner vi i?

Du kan læse mere om, hvilke typer udbetalinger vi kan modregne i, i afsnittet Modregning under Gældsstyrelsens roller og ansvar.

Har du spørgsmål om modregning i udbetalinger fra det offentlige?

Læs mere på siden Ofte stillede spørgsmål om modregning

 

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit A.D.13 Modregning, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.