Vi kan modregne din gæld

Har du penge til gode hos det offentlige, fx hvis du skal have overskydende skat tilbage, kan Gældsstyrelsen modregne beløbet. Pengene bliver brugt til at betale af på din gæld. Er der et beløb tilbage efter modregning, bliver pengene udbetalt til dig.

Modregning i overskydende skatter fra 2019

Har du penge til gode efter modregning for indkomståret 2019, vil det overskydende beløb blive udbetalt til din NemKonto i perioden fra den 3. april 2020 til den 1. september 2020.

Vi kan desværre ikke fremskynde udbetalingen, hverken hvis du ringer ind, eller hvis du hurtigt betaler gælden. I nogle tilfælde får du mere end ét brev om, at vi har modregnet i de penge, du havde til gode i skat. Det skyldes, at vi sender forskellige breve om forskellige typer af gæld.

Sådan modregner vi automatisk i udbetalinger fra det offentlige

Vi modregner i rækkefølgen:

  1. Gæld, som opkræves af den offentlige myndighed, som du har penge til gode hos, fx din kommune.
  2. Gæld, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
  3. Gæld under opkrævning, som er registreret hos Gældsstyrelsen.

Hvad er forskellen på automatisk og manuel modregning?

Langt de fleste modregninger sker automatisk. Det betyder, at systemet modregner af sig selv. Hvis vi ikke automatisk kan modregne en udbetaling fra det offentlige, vil beløbet enten blive udbetalt eller blive modregnet manuelt af en sagsbehandler.

Hvorfor kan nogle udbetalinger ikke modregnes automatisk?

Vi bruger to inddrivelsessystemer til modregning. De to systemer kan ikke det samme, da det ene system er ved at blive udviklet. Det betyder, at der er nogle typer af offentlige udbetalinger, som modregnes automatisk i det ene system, men ikke i det andet.

Hvilke udbetalingstyper modregnes automatisk?

Du kan se en liste over, hvilke typer udbetalinger vi automatisk kan modregne i, i afsnittet Modregning på Roller og ansvar som fordringshaver.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit A.D.13 Modregning, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.