Vi kan foretage udlæg i dine ejendele

Hvis du ikke betaler din gæld til det offentlige, kan vi foretage udlæg i dine ejendele.

Hvad betyder det, at I foretager udlæg i mine ejendele?

Det betyder, at vi tager sikkerhed i nogle af dine ejendele, fx i dit hus eller din bil. Derefter må du ikke sælge dem, give dem bort eller forringe værdien af dem. Hvis du ikke betaler din gæld, kan vi sælge disse ejendele på tvangsauktion. Pengene bruger vi til at betale af på din gæld.

Når vi vil foretage udlæg, indkalder vi dig til et møde med fogeden. Det koster dig et gebyr på 450 kroner. Du skal også betale en retsafgift på mindst 300 kroner og eventuel tillægsafgift på 400 kroner.

Hvad sker der på mødet med fogeden?

Mødet med fogeden finder sted hos dig eller os.

På mødet skal du

  • oplyse om dine kontanter, indestående i banken og værdipapirer.
  • oplyse om dine ejendele og måske vise dokumentation for dem.
  • måske vise et regnskab, hvis du er selvstændig.

Fogeden vurderer, hvad du kan undvære. Fogeden må derfor tage dine kontanter med og inddrage dine værdipapirer og penge i banken. Fogeden må også foretage udlæg i dine ejendele, selvom du ikke er mødt op til mødet.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.2.2.1 Udlæg, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.