Hvis du ikke betaler din gæld

Hvis du ikke betaler din gæld, har Gældsstyrelsen flere måder at inddrive pengene på fx ved at rykke for det beløb, du skylder, ved at tilbageholde dele af din indkomst eller ved at gøre udlæg i dine aktiver.

Gældsstyrelsen sender breve fx rykkere eller afgørelser med Digital Post. Hvis du er fritaget for Digital Post, sender vi brevet som almindelig post. Husk at tjekke din digitale post.

Læs mere om de måder, som Gældsstyrelsen kan inddrive din gæld på.

 • Vi kan rykke for din gæld

  Hvis du ikke betaler din gæld inden for betalingsfristen, kan vi sende dig et rykkerbrev. I rykkerbrevet oplyser vi en betalingslinje, som du frivilligt kan bruge til at betale din gæld helt eller delvist via dit pengeinstitut/netbank. Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til en frivillig betalingsordning. Hvis vi sender en rykker, koster det 140 kr. i gebyr.

 • Vi kan foretage lønindeholdelse

  Hvis du ikke betaler din gæld inden for betalingsfristen, kan vi foretage lønindeholdelse. Lønindeholdelse betyder, at vi kan tilbageholde en del af din indkomst fx løn eller dagpenge og bruge dette beløb til at betale din gæld. Når vi lønindeholder i din indkomst, forhøjes trækprocenten på dit skattekort, og du får derfor mindre udbetalt, end du ellers ville have fået. Inden vi træffer afgørelse om lønindeholdelse, vil vi varsle dig og oplyse, hvor stor en procentdel vi vil lønindeholde, regelgrundlag, klageadgang mv.
  Hvis vi foretager lønindeholdelse, koster det 300 kr. i gebyr.

  Læs mere om lønindeholdelse i Den juridiske vejledning

 • Vi kan foretage udlæg i dine aktiver

  Hvis du ikke betaler din gæld, kan vi foretage udlæg i dine aktiver, fx hus, maskiner eller andet. Det betyder, at vi kan sælge dine ejendele på tvangsauktion og bruge beløbet til at betale af på gælden.
  Hvis vi indkalder dig til møde med vores pantefoged, en såkaldt tilsigelse til udlægsforretning, koster det 450 kr. i gebyr. Hvis Gældsstyrelsen foretager udlæg, skal du også betale retsafgift og eventuelle sagsomkostninger.

  Læs mere om udlæg i Den juridiske vejledning

 • Vi kan modregne din gæld

  Hvis du har penge til gode hos det offentlige, fx hvis du skal have skat tilbage, kan Gældsstyrelsen modregne beløbet, så pengene bliver brugt til at betale af på din gæld. Eventuelle overskydende beløb efter modregning vil blive udbetalt til dig.
  Har du penge til gode efter modregning for indkomståret 2018, vil det overskydende beløb blive udbetalt til din NemKonto i perioden fra den 5. april 2019 til den 1. september 2019. Vi kan desværre ikke fremskynde udbetalingen, hverken hvis du ringer ind, eller hvis du hurtigt betaler gælden. Betaler du din gæld, undgår du dog at betale renter af gælden.

  I nogle tilfælde får du mere end ét brev om, at vi har modregnet i de penge, du skulle have haft tilbage i skat. Det skyldes, at Gældsstyrelsen i en periode bruger to inddrivelsessystemer, og at du kan have gæld i både det nye og det gamle inddrivelsessystem.

  Har du brug for en samlet oversigt over din gæld, der er til inddrivelse hos os, er du velkommen til at kontakte os.

  Læs mere om modregning i Den juridiske vejledning

 • Renter og fradrag

  Inddrivelsesrente

  Du betaler 8,05 procent i inddrivelsesrente pr. år (2019), når du har gæld til det offentlige. Det gælder også for studielån.

  Inddrivelsesrenten beregnes fra den 1. i måneden efter, at gælden er modtaget af Gældsstyrelsen. Renten tilskrives som en simpel dag-til-dag rente af hovedstolen og gebyrer fx rykkergebyrer. Du betaler ikke rentes rente eller rente af retsafgifter og administrative omkostninger.

  Rentebeløbet tilfalder den, der har penge til gode som kompensation for den sene betaling. De gebyrer, der opkræves, når gælden inddrives fx gebyr for lønindeholdelse, tilfalder Gældsstyrelsen. Det samme gør renten af gebyrer.

  Hvor kan du se, hvor mange renter, der er tilskrevet?

  Som borger kan du kan se det foregående års renter i TastSelv Borger på skat.dk/tastselv ->Skatteoplysninger -> Renteudgifter og restgæld. Du logger på TastSelv med NemID eller TastSelv-kode.

  Undtagelser

  Ved gæld hvor renten er aftalt mellem dig og kommunen (fx boligydelseslån), eller hvor renten er direkte nævnt i et lånedokument, skal du betale den aftalte rente i stedet for inddrivelsesrenten.

  Gæld uden renter

  Du betaler ikke renter for straffelovsbøder.

  Fradrag for inddrivelsesrenten

  Du har altid fradrag for inddrivelsesrenter i det indkomstår, hvor gælden er opstået. Det gælder også for renter, du ikke har betalt. Gældsstyrelsen indberetter automatisk dine renteudgifter til Skattestyrelsen det første indkomstår.

  I de efterfølgende indkomstår, har du kun fradrag for inddrivelsesrenter, som du har betalt. Du kan selv indberette/ændre renteudgifter i TastSelv Borger.

  Se dit rentefradrag på årsopgørelsen og ret dine renteudgifter i forskudsopgørelsen

For supplerende juridisk information, se Den juridiske vejledning.