Hvis du ikke betaler din gæld

Vi har flere måder at inddrive penge på, fx ved at rykke for det beløb du skylder, tilbageholde dele af din indkomst eller foretage udlæg i dine ejendele.

Du kan få inddrevet din gæld på flere måder

Vi kan rykke for din gæld

Vi kan trække en del af din indkomst

Vi kan foretage udlæg i dine ejendele

Vi kan modregne din gæld

Du får breve fra os

Gældsstyrelsen sender breve fx rykkere eller afgørelser med Digital Post, så husk at tjekke din digitale post. Er du fritaget for Digital Post, får du brev med almindelig post.

Du kan blive ringet op af os

I forbindelse med vores gældsinddrivelse vil du kunne opleve, at en sagsbehandler ringer til dig. Vi ringer på det telefonnummer, som Skatteforvaltningen har fået oplyst, eller som kan søges frem på nettet via teleselskabernes information. Du har altid modtaget et brev fra os, inden vi ringer til dig.

Formålet med opkaldet er:

  • at indhente information, som vi skal bruge til at beslutte, hvordan din gæld skal inddrives
  • at vejlede dig om fx din gæld, betaling eller sagens videre forløb. Du kan dog altid bede om at få sendt vejledningen skriftligt.

En telefonsamtale kan blive fulgt op af et brev, hvis samtalen har stor betydning for inddrivelse af gælden, eller hvis du beder sagsbehandleren om en skriftlig opfølgning.

Du skal betale renter

Når du har gæld til inddrivelse hos os, løber der dagligt renter på din gæld, som du skal betale. Læs mere om renter.

 

Du kan læse mere om gæld til inddrivelse i Den juridiske vejledning, afsnit GA Inddrivelse , som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.