Ansøgning om eftergivelse af gæld

Kan virksomheden få eftergivet gæld til det offentlige?

Du kan søge om eftergivelse på vegne af:

  • et selskab
  • en forening
  • en selvejende institution
  • en fond.

Det kræver, at sociale eller andre forhold i særlig grad taler for det.

Vi giver ikke eftergivelse til kommanditselskaber, interessentskaber og partrederier. Det gør vi ikke, fordi det her ikke er entydigt, hvem der hæfter for virksomheden.

Du kan læse mere om, hvad eftergivelse er, og hvad der skal til for at få eftergivelse på siden Hvis du ikke kan betale virksomhedens gæld.

Sådan søger du om at få eftergivet virksomhedens gæld

Du kan anvende vores blanket, når du ønsker at søge om eftergivelse som selskab, forening, selvejende institution eller fond.

Du finder en vejledning til at ansøge om eftergivelse i starten af blanketten.

Ansøg digitalt

Blanket 51.068 - digitalt via NemLog-in

Ansøg analogt

Hvis du ønsker at sende blanketten med fysisk post, kan du anvende PDF-udgaven. Download blanketten og udfyld den elektronisk. Gem den, print ud og send den til os.

Blanket 51.068 - PDF