Advokatpanel

Gældsstyrelsens advokatpanel påtager sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent. Panelet er blandt andet etableret for at øge gennemsigtigheden og deltagerkredsen, når Gældsstyrelsen samarbejder med advokater i konkurssager.

Vores advokatpanel omfatter advokater fra retskredse i hele landet. Advokaterne i panelet er inddelt i grupper efter den/de retskreds(e), de har forretningssted i.

Udvælgelsen af advokater til indstilling som kurator i konkursboer, hvor de offentlige er kreditor, vil som udgangspunkt ske efter tur blandt advokaterne i den relevante retskreds. Det er de lokale driftscentre, som står for udvælgelsen af advokaterne. Der vil fra central side løbende blive ført tilsyn med udvælgelsen af advokaterne samt med bobehandlingen.

Du kan finde navn og advokatfirma på en advokat i panelet under den enkelte retskreds nedenfor.

Du kan søge mere information om en advokat gennem Advokatnøglen på advokatnoeglen.dk.

Vil du gerne deltage i vores advokatpanel?

Ansøgningsrunden for 2021 er afsluttet, og vi forventer at offentliggøre de optagede deltagere i advokatpanelet den 1. juni 2021.

Vi forventer at åbne for ansøgninger hvert andet år. Næste gang er i 2023. Deltagerne bliver optaget for en periode på 6 år.

Hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser om advokatpanelet, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Daniel Thumilaire-Muhs på telefon 72 37 23 42.

Liste over retskredse i Jylland

Liste over retskredse på Fyn

Liste over retskredse på Sjælland og øer