Overskydende skat - men også gæld?

Fra midten af april begynder vi at udbetale overskydende skat efter eventuel modregning i din gæld til det offentlige. Du kan se årsopgørelsen på skat.dk. Klik på linket for at se video og svar på spørgsmål om modregning.

Hvor stor er min gæld?

Du kan se gældens størrelse i de fleste breve, vi sender. Du kan også ringe og få oplyst, hvad du skylder.

Hvordan betaler jeg?

Du kan bede om en afdragsordning og lave frivillige betalinger. Kontakt os for at aftale nærmere.

Hvorfor får jeg ikke de penge, jeg har til gode?

Har du penge til gode hos det offentlige, kan vi bruge dem til at betale af på din gæld.

Kan I trække en del af min indkomst?

Vi kan bruge en del af din indkomst til at betale din gæld til det offentlige.

Har du problemer med at betale?

Der løber renter på din gæld

Hvis du ikke betaler din gæld

Nyheder fra Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsens direktion

Anne-Sofie Jensen er direktør i Gældsstyrelsen. Derudover består direktionen af syv underdirektører.

Om Gældsstyrelsen

Læs mere om Gældsstyrelsen, og hvordan vi inddriver gæld til det offentlige.

En attraktiv arbejdsplads

Gældsstyrelsen kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads.

Ledige stillinger