Publikation

Gældsstyrelsen gennemfører målrettet indsats mod skyldnere med store formuer

En målrettet indsats fra Gældsstyrelsen, over for personer med større værdier, har i 2020 resulteret i et inddrivelsesprovenu på 291 mio. kr.

Siden maj 2020 har Gældsstyrelsen gennemført en målrettet indsats over for
personer med stor gæld til det offentlige, hvor der er mistanke om, at de har betydelige og let omsættelige værdier. I løbet af 2020 blev 1.245 skyldnere varslet om et besøg fra pantefogeden for at gøre udlæg i værdierne.