Publikation

Danskernes gæld: Mønstre i gælden til det offentlige

Danskernes gæld er en årligt tilbagevendende publikation, der sætter fokus på borgere og virksomheders gæld til det offentlige samt et udvalgt tema.

I Danskernes gæld præsenteres en række nøgletal om borgere og virksomheders gæld til det offentlige. Nøgletallene omfatter det samlede inddrivelsesprovenu nedbrudt på Gældsstyrelsens centrale indsatser, til- og afgangen i gældsposter, overblik over gælden til stat, kommuner og offentlige virksomheder samt værdien af den samlede gæld til det offentlige.