Pressefunktion og pressemeddelelser

Alle pressehenvendelser besvares via Gældsstyrelsens pressefunktion.

Du kan kontakte Gældsstyrelsens pressefunktion på tlf.: 72 22 13 04 (kan ikke modtage sms) eller på presse@gaeldst.dk. 

Pressehenvendelser om lovgivning, ministerbetjening og koncernstyring, skal rettes til pressefunktionen i Skatteministeriets departement på 72 22 23 24 eller presse@skm.dk

Hvis du henvender dig til Gældsstyrelsen som borger eller virksomhed, kan du finde flere kontaktinformationer på vores kontaktside.

Drejer det sig om opfølgning på en igangværende forespørgsel, anbefaler vi, at du sender en mail til den pressemedarbejder, du tidligere har haft kontakt med om henvendelsen.

Aktindsigt
Vil du som journalist bede om aktindsigt, skal du sende din anmodning til presse@gaeldst.dk. Hvis du har brug for hjælp til at afgrænse og præcisere din aktindsigt, kan du kontakte pressefunktionen.

Tavshedspligt
Gældsstyrelsen er underlagt tavshedspligt og må ikke udtale sig om personer, virksomheder eller konkrete sager eller på nogen måde videregive oplysninger om dem. Tavshedspligten indebærer også, at vi ikke kan be- eller afkræfte, om vi har en konkret sag under behandling.

Billeder og logo
Se diverse materiale på siden Billeder og logo

Publikationer
Gældsstyrelsen udarbejder løbende rapporter om bl.a. driftstal og større indsatser.
Se publikationer fra Gældsstyrelsen