Strategiske pejlemærker

Gældsstyrelsen har fem strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter

De fem strategiske pejlemærker er:

  1. Gældsstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.
  2. Gældsstyrelsen skal sikre etableringen af en normaliseret og effektiv gældsinddrivelse, så der inddrives mest mulig gæld til det offentlige.
  3. Gældsstyrelsen skal etableres som en velfungerende organisation, der sikrer korrekt og effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i ensartede arbejdsprocesser.
  4. Gældsstyrelsen skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.
  5. Gældsstyrelsen skal sikre implementeringen af PSRM og nye forretningsprocesser med en velforberedt modtagerorganisation.

Mål- og resultatplan

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Gældsstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Du kan downloade mål- og resultatplanen her.

Resultatløn/engangsvederlag

Der er for 2018 ikke udbetalt resultatløn eller engangsvederlag.