Strategiske pejlemærker

Gældsstyrelsen har fem strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.

De fem strategiske pejlemærker er:

  • Gældsstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.
  • Gældsstyrelsen skal sikre etableringen af en normaliseret og effektiv gældsinddrivelse, så der inddrives mest mulig gæld til det offentlige.
  • Gældsstyrelsen skal etableres som en velfungerende organisation, der sikrer korrekt og effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i ensartede arbejdsprocesser.
  • Gældsstyrelsen skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.
  • Gældsstyrelsen skal sikre implementeringen af PSRM og nye forretningsprocesser med en velforberedt modtagerorganisation.

Mål- og resultatplan

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Gældsstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Hent Gældsstyrelsens mål- og resultatplan 2020 (pdf)

Engangsvederlag

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en solid indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2019 udgør 25.000 kr.