Direktion

Her kan du møde direktionen i Gældsstyrelsen, som består af 8 personer.

Anne-Sofie Jensen, direktør

Anne-Sofie Jensen, direktør i Gældsstyrelsen

Anne-Sofie Jensen er direktør i Gældsstyrelsen. Hun kommer fra en stilling som direktør i Rigsarkivet og er uddannet cand.scient.pol ved Aarhus Universitet.

Derudover har Anne-Sofie Jensen blandt andet en fortid som vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Energistyrelsen.

Den øvrige direktion:

  • Trine Søberg, fungerende underdirektør for Produktion og styring
  • Claus Hattesen Hangaard, underdirektør for Stab
  • Henrik Rosendahl, underdirektør for Stab
  • Inge Maria Frydendahl Kruse, underdirektør for Driftscenter Ringkøbing
  • Brian Breer Clausen, underdirektør for Driftscenter Tønder
  • Ulrik Pedersen, underdirektør for Driftscenter Middelfart samt
    fungerende underdirektør for Driftscenter Grenå-Thisted-Randers
  • Kristian Ryom, underdirektør for Driftscenter Roskilde

Læs mere om Gældsstyrelsen på siden Organisation