En del af skatteministeriet

Gældsstyrelsen er en del af Skatteministeriets koncern og samarbejder på tværs med de andre enheder i koncernen.

I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af skatteområdet en nøglerolle. Uden robuste skatteregler på den ene side, og en stabil løbende afregning og opkrævning på den anden side, er det ikke muligt at tilvejebringe de indtægter, der danner grundlaget for den offentlige service i stat, regioner og kommuner.

På den måde er skattesystemet og forvaltningen af det en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. Skatteministeriet skaber altså fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Den danske skatteforvaltning opkræver hvert år knap 1.000 mia. kr. til netop finansieringen af den offentlige sektor. Opgaveløsningen på skatteområdet stiller store kompetencekrav, fordi skattelovgivning og -praksis er omfattende og skal regulere et utal af forhold af høj kompleksitet. Arbejdet kræver omfattende it-understøttelse, juridisk og økonomisk ekspertise og kapacitet til at styre komplekse processer og datamængder.

Diagram med Skatteministeriets organisation. Øverst i diagrammet er Skatteministeriets departement. Herunder ligger It-tilsynet, Skatteankestyrelsen, Spillemyndigheden og Skatteforvaltningens syv styrelser (Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Administrations- og Servicestyrelsen samt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen).

Skatteministeriets koncern består af et departement, it-tilsynet og ti specialiserede styrelser, der varetager hver deres kerneopgave. Styrelserne har afdelinger fordelt i 26 byer over hele Danmark.

Skatteforvaltningen, som er en del af koncernen, består af:

  • Gældsstyrelsen
  • Skattestyrelsen
  • Vurderingsstyrelsen
  • Motorstyrelsen
  • Toldstyrelsen
  • Administrations- og Servicestyrelsen
  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Derudover består koncernen af:

  • It-tilsynet
  • Skatteankestyrelsen
  • Spillemyndigheden