Organisation

Gældsstyrelsen består af ca. 1.600 medarbejdere fordelt på fem driftscentre og to stabsafdelinger.

Gældsstyrelsens organisationsdiagram september 2021

Gældsstyrelsen er overordnet organiseret med en direktør, et direktionssekretariat, afdelingen ´Stab`, afdelingen ´Produktion og styring` samt fem driftscentre:

  • Ringkøbing
  • Tønder
  • Grenå, Thisted, Randers (hører under samme driftscenter)
  • Roskilde
  • Middelfart

De fem driftscentre

De fem driftscentre skal håndtere relevante inddrivelsesaktiviteter for at sikre, at gælden til det offentlige bliver betalt eller ikke forældes. Driftscentrene skal desuden håndtere henvendelser fra skyldnere og styre-produkter med behov for at sikre effektiv drift og optimal ressourceallokering.

Produktion og styring

Produktion og styring understøtter inddrivelsesaktiviteterne i driftscentrene med alle relevante forretningsprocesser, vejledninger og strategisk og operationel produktionsstyring.

Stab

Stabsfunktionen leverer blandt andet juridisk rådgivning og sparring til direktionen og mulig korrekt lovfortolkning i styrelsen. Det er Stabfunktionens opgave at forestå alle relevante opgaver i relation til økonomi, HR og administration.

Direktionssekretariat

Direktionssekretariatet skal blandt andet varetage professionel og effektiv betjening af direktionen i Gældsstyrelsen. Direktionssekretariatet er ansvarlig for departements-, minister- og pressebetjeningen og skal sikre en effektiv koordinering med Skatteministeriets departement og styrelser i forbindelse med eksekvering af tværgående strategi og samarbejde om tværgående udviklingsopgaver.

Direktionssekretariatet varetager også en central funktion i forhold til Gældsstyrelsens interne og eksterne kommunikationsopgaver, herunder styrelsens hjemmeside.

Gældsstyrelsens direktion

Gældsstyrelsens direktion består af en direktør og 7 underdirektører.
Se mere på siden Gældsstyrelsens direktion

Skatteministeriets koncern

Gældstyrelsen er en del af Skatteministeriets koncern og samarbejder på tværs med de andre enheder i koncernen.
Læs mere på siden Skatteministeriets koncern