Organisation

Gældstyrelsen består af ca. 1.450 medarbejdere fordelt på fem driftscentre og to stabsfunktioner.

Gældsstyrelsens organisationsdiagram november 2019

De fem driftscentre
De fem driftscentre skal blandt andet foretage relevante inddrivelsesaktiviteter for at sikre, at gæld til det offentlige bliver betalt eller ikke forældes. Driftscentrene skal desuden håndtere henvendelser fra skyldnere og styre produktionen med henblik på at sikre effektiv drift og optimal ressourceallokering.

Stab og styring
Stabsfunktionen leverer blandt andet juridisk rådgivning og sparring til direktionen og sikrer korrekt lovfortolkning i styrelsen. Det er Stab og styrings opgave at forestå alle relevante opgaver i relation til økonomi, HR og administration og samtidig understøtte inddrivelsesaktiviteterne i driftscentrene med alle relevante forretningsprocesser, vejledninger og strategisk og operationel produktionsstyring.

Direktionssekretariatet
Stabsfunktionen skal bl.a. varetage en professionel og effektiv betjening af direktionen i Gældsstyrelsen. Direktionssekretariatet er ansvarlig for departements-, minister- og pressebetjeningen og skal sikre en effektiv koordinering med Skatteministeriets departement og styrelser i forbindelse med eksekvering af tværgående strategier og samarbejde om tværgående udviklingsopgaver.

Gældsstyrelsen er lokaliseret i Middelfart, Tønder, Grenå, Thisted, Randers, Roskilde og Ringkøbing.