Organisation

Gældsstyrelsen består af ca. 1.500 medarbejdere fordelt på fem driftscentre og to stabsafdelinger.

Gældsstyrelsens organisationsdiagram. Styrelsen består af en direktør, et direktionssekretariat, afdelingerne "Produktion og styring" og "Stab" og samt fem driftscentre med forskellige afdelinger.

Gældsstyrelsen er overordnet organiseret med en direktør, et direktionssekretariat, afdelingen 'Produktion og styring', afdelingen 'Stab'  samt fem driftscentre.

Styrelsens organisation

 • Direktionssekretariatet

  Direktionssekretariatet skal blandt andet varetage professionel og effektiv betjening af direktionen i Gældsstyrelsen. Direktionssekretariatet er ansvarlig for departements-, minister- og pressebetjeningen og skal sikre en effektiv koordinering med Skatteministeriets departement og styrelser i forbindelse med eksekvering af tværgående strategi og samarbejde om tværgående udviklingsopgaver.

 • Produktion og styring

  'Produktion og styring' er ansvarlig for at afdække potentialer og behov i forhold til den samlede forretnings- og systemudvikling. Afdelingen varetager også opgaverne med at designe og udvikle den samlede portefølje af dataløsninger og analysemodeller til gældsområdet. Derudover er 'Produktion og styring' kompetencecenter for indsatsen omkring oprydning og konvertering af gamle gældsposter, herunder håndtering af afvigelser og genopretningstiltag.

 • Stab

  Staben varetager styrelsens traditionelle stabsfunktioner vedrørende HR, økonomi og regnskab, kontrol og revision, jura, processtyring, kommunikations- og strategiopgaver. Derudover er ansvaret for støtte af udenlandsk inddrivelse, produktionsstyring, fordringshaversamarbejde, data og analyse samt styring af opgaven med at rydde op i gamle gældsposter ligeledes placeret her.

 • De fem driftscentre
  • Ringkøbing
  • Tønder
  • Grenå, Thisted, Randers (hører under samme driftscenter)
  • Roskilde
  • Middelfart

   

  De fem driftscentre skal håndtere relevante inddrivelsesaktiviteter for at sikre, at gælden til det offentlige bliver betalt eller ikke forældes.

  Driftscentrene skal desuden håndtere henvendelser fra skyldnere og styre-produkter med behov for at sikre effektiv drift og optimal ressourceallokering.

Midlertidige organisationsændringer

I forbindelse med at Gældsstyrelsen skal have ny direktør, har vi følgende midlertidige organisatoriske ændringer:

Områderne ’Produktionsstyring’, ’Datakvalitet og retskraft’ samt ’Data og analyse’ er flyttet fra afdelingen ’Produktion og styring’ til ’Stab’. Samtidig har Gældsstyrelsen indsat en fungerende direktør og en fungerende underdirektør for afdelingen ’Produktion og styring.’

Andre ændringer:

Driftscenter Grenå, Thisted, Randers har i øjeblikket en fungerende underdirektør.

Gældsstyrelsens direktion

Gældsstyrelsens direktion består af en direktør og 7 underdirektører.
Se mere på siden Gældsstyrelsens direktion

Skatteministeriets koncern

Gældsstyrelsen er en del af Skatteministeriets koncern og samarbejder på tværs med de andre enheder i koncernen.
Læs mere på siden Skatteministeriets koncern