Organisation

Gældstyrelsen består af ca. 1.450 medarbejdere fordelt på fem driftscentre og to stabsafdelinger.

Gældsstyrelsens organisationsdiagram. Styrelsen består af en direktør, et direktionssekretariat, afdelingerne "Stab" og "Produktion og styring" samt fem driftscentre med forskellige afdelinger.

Gældsstyrelsen er overordnet organiseret med en direktør, et direktionssekretariat, afdelingen ´Stab`, afdelingen ´Produktion og styring` samt fem driftscentre:

  • Ringkøbing
  • Tønder
  • Grenå, Thisted, Randers (hører under samme driftscenter)
  • Roskilde
  • Middelfart

De fem driftscentre

De fem driftscentre skal blandt andet foretage relevante inddrivelsesaktiviteter for at sikre, at gæld til det offentlige bliver betalt eller ikke forældes. Driftscentrene skal desuden håndtere henvendelser fra skyldnere og styre produktionen med henblik på at sikre effektiv drift og optimal ressourceallokering.

Produktion og styring

Produktion og styring understøtter inddrivelsesaktiviteterne i driftscentrene med alle relevante forretningsprocesser, vejledninger og strategisk og operationel produktionsstyring.

Stab

Stabsfunktionen leverer blandt andet juridisk rådgivning og sparring til direktionen og sikrer korrekt lovfortolkning i styrelsen. Det er Stabfunktionens opgave at forestå alle relevante opgaver i relation til økonomi, HR og administration.

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet skal blandt andet varetage en professionel og effektiv betjening af direktionen i Gældsstyrelsen. Direktionssekretariatet er ansvarlig for departements-, minister- og pressebetjeningen og skal sikre en effektiv koordinering med Skatteministeriets departement og styrelser i forbindelse med eksekvering af tværgående strategier og samarbejde om tværgående udviklingsopgaver.

Direktionssekretariatet varetager også en central funktion i forhold til Gældsstyrelsens interne og eksterne kommunikationsopgaver, herunder styrelsens hjemmeside.