Strategiske pejlemærker

Gældsstyrelsen har fire strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.

De fire strategiske pejlemærker er:

  • Gældsstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.
  • Gældsstyrelsen skal sikre etableringen af en normaliseret og effektiv gældsinddrivelse, så der inddrives mest mulig gæld til det offentlige.
  • Gældsstyrelsen skal sikre en effektiv varetagelse af inddrivelsesopgaven, der bygger på realistisk planlægning, robust produktionsstyring og et fokus på udviklingstiltag og værdiskabende IT løsninger.
  • Gældsstyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.

Mål- og resultatplan

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Gældsstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Hent Gældsstyrelsens mål- og resultatplan 2021 (pdf)

Engangsvederlag

Styrelsesdirektørens engangsvederlag ydes i anerkendelse af en flot indsats i 2020 på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2020 udgør 25.000 kr.