Formål & værdigrundlag

Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige.

Gældsstyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige. Vores mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld. Vi samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår.

Vores sagsbehandling er effektiv, korrekt og ansvarlig, og vores afgørelser bliver truffet på et ensartet grundlag. Vi lægger vægt på, at det er let og enkelt for borgere og virksomheder at betale deres gæld. I kontakten med Gældsstyrelsen møder borgere og virksomheder en kompetent og dedikeret medarbejder, som arbejder løsningsorienteret og har forståelse for den enkeltes situation.

Vi arbejder med klare præstationsmål og transparens. Det gør vi, fordi vi er drevet af at inddrive mest mulig gæld til det offentlige. Vi lykkes med vores opgave, fordi Gældsstyrelsens ledere og medarbejdere har en høj grad af faglig dedikation og stor viden på deres område.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Gældsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 

Strategi og værdigrundlag

 • Vores værdier

  Værdierne beskriver den adfærd, vi ønsker skal afspejles i vores opgaveløsning.

  Faglighed

  Høj faglighed er kernen i alt, hvad vi gør og er en forudsætning for, at vi lykkes. Faglighed handler for os både om viden og erfaring, og at vi kommer til helt til bunds i opgaver og problemstillinger. Vi har høje ambitioner og mål om kvalitet, integritet og transparens, og vi lægger afgørende vægt på at drive en god proces og komme frem til et brugbart og rettidigt resultat

  Ansvarlighed

  Der følger et stort ansvar med den samfundsopgave, vi løser. Det er vi fuldt ud bevidste om, og vi går til opgaverne med lige dele mod og ydmyghed. Vi lægger vægt på, at vores arbejde indgår i en helhed, og vi tager ansvar for, at den opgave, vi løser, kommer sikkert i mål. Både nu og i fremtiden. Det er vores ansvar at sikre et skattesystem og en forvaltning, man kan have tillid til.

  Samarbejde

  Vi samarbejder om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Vores opgaveløsning kræver, at vi tænker på tværs af opgaver, områder og fagligheder. Dialog og sparring er kernekomponenter i vores daglige arbejde, og vi tror på, at samarbejde løfter kvaliteten i vores processer og resultater. Skal løsninger være gode og holdbare, skal de være gennemtænkte og helhedsorienterede.

  Udsyn

  Udsyn er en forudsætning for at leve op til vores ansvar. Vi orienterer os bredt og langsigtet – også ud over Danmarks grænser – og vi har en åben og inddragende tilgang til vores arbejde. Vores arbejde har store konsekvenser for alle dele af det danske samfund. Derfor kan vi kun levere løsninger af højeste kvalitet, når vi tænker i helheder og er i dialog med vores omverden.

 • Strategiske pejlemærker

  Gældsstyrelsen har fire strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.

  De fire strategiske pejlemærker er:

  • Gældsstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.
  • Gældsstyrelsen skal sikre etableringen af en normaliseret og effektiv gældsinddrivelse, så der inddrives mest mulig gæld til det offentlige.
  • Gældsstyrelsen skal sikre en effektiv varetagelse af inddrivelsesopgaven, der bygger på realistisk planlægning, robust produktionsstyring og et fokus på udviklingstiltag og værdiskabende IT løsninger.
  • Gældsstyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.

  Mål- og resultatplan

  Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Gældsstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

  Hent Gældsstyrelsens mål- og resultatplan 2021 (pdf)

  Engangsvederlag

  Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en solid indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktøren

 • Årsrapporter

  Her kan du finde Gældsstyrelsens årsrapporter.

  Årsrapport 2020 (pdf)

  Årsrapport 2019 (pdf)

  Årsberetning 2018 (pdf)