Gyldig fra

Afdrager du på din gæld via et træk i din indkomst eller en afdragsordning?

Kontakt Gældsstyrelsen, hvis din indkomst ændrer sig væsentligt

Hvis du har gæld til det offentlige, har Gældsstyrelsen flere måder at inddrive pengene på, fx ved at tilbageholde dele af din indkomst (lønindeholdelse). Inden Gældsstyrelsen træffer afgørelse om lønindeholdelse, vil vi varsle dig og oplyse, hvor stor en procentdel vi vil lønindeholde.

Afdrager du på din gæld til det offentlige via lønindeholdelse eller en afdragsordning, skal du selv kontakte Gældsstyrelsen, hvis din indkomst ændrer sig væsentligt.

Lønindeholdelse beregnes ud fra den enkeltes rådighedsbeløb. Hvis du fx mister dit arbejde, går ned i løn eller får en lavere ydelse, har du muligvis ret til at afdrage et lavere beløb. Efter en konkret vurdering kan beløb fra lønindeholdelse blive tilbageført, hvis der er lønindeholdt for meget.

Har du spørgsmål vedrørende din gæld til inddrivelse, kan du kontakte Gældsstyrelsen.

Vi kan inddrive din gæld på flere forskellige måder. Det kan du læse om på Hvis du ikke betaler din gæld.