Gyldig fra

Gældsstyrelsen inddriver for over 10 mia. kr. i 2020

Gældsstyrelsen hentede i 2020 ca. 10,4 mia. kr. hos skyldnere med gæld til det offentlige. Det skyldes især succes med det nye inddrivelsessystem.

Gældsstyrelsen satte ny rekord for gældsinddrivelse i 2020. 10,4 mia. kr. er sendt tilbage til de offentlige kreditorer. Det viser Gældsstyrelsens seneste tal.

”Vi ser betydelige fremskridt i inddrivelsen år for år. Blandt andet fordi vi får flere og flere redskaber til at få penge i kassen, og det er en milepæl, at vi nu er oppe og ramme et tocifret milliardbeløb. Der er fortsat et genopretningsarbejde i gang, men det går bestemt i den rigtige retning,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Læs hele pressemeddelelsen på Skatteministeriets hjemmeside.

Læs mere om Gældsstyrelsens provenu i publikationen, som du finder her: Rekordhøjt provenu: Gældsstyrelsen inddriver over 10 mia. kr. på et år.