Strategisk kompetenceudvikling

Vi stræber efter at arbejde strategisk, systematisk og målrettet med kompetenceudvikling. Derfor prioriterer vi at udvikle og løfte dine forretningskritiske kompetencer, der bedst understøtter, at vi kan levere resultater, der lever op til de nuværende og kommende mål. Det betyder, at din kompetenceudvikling målrettes, så vi løfter kompetenceniveauet der, hvor Gældsstyrelsen har det største behov.

Vi arbejder på at skabe stærke faglige miljøer ved at samle enheder fysisk. Det skal understøtte en effektiv opgaveløsning og en faglig udvikling for dig.

Vi ønsker, at du udnytter de muligheder for læring, der findes på arbejdspladsen. Du vil få løbende kompetenceudvikling gennem jobudvikling, læring på jobbet samt via kurser og efter- og videreuddannelse. Den målrettede kompetenceudvikling kan du få ved at deltage i udviklingsprogrammer, eksempelvis talentudvikling. Vi ønsker nemlig at identificere, udvikle og sætte medarbejdere i spil, der har potentiale til mere, på strategiske eller forretningskritiske områder.

Der er mange karriereveje i Gældsstyrelsen, hvad enten det er specialist- eller ledervejen, du ønsker at gå. Vi ser derfor også positivt på, hvis du skifter job internt, fordi det kan bidrage til din og Gældsstyrelsens udvikling.