Gode kolleger

Vi tror på, at et godt socialt arbejdsliv giver trivsel og motiverer dig. Derfor understøtter vi den sociale dimension - både i det daglige samarbejde og ved at give rum til sociale arrangementer på tværs og i den enkelte enhed. Temadage og afdelingsseminarer bidrager også til, at du lærer dine kolleger at kende.

Gode kolleger behandler hinanden med respekt, forståelse og har en god omgangstone. Vi lægger vægt på, at du oplever at blive set og lyttet til. Samtidig forventer vi, at du ser og lytter til andre både fagligt og socialt. Det sker fx ved, at vi viser interesse for hinandens arbejdsområder, deler viden, hjælper en kollega og er opmærksomme på hinandens velbefindende.

Vi sørger for at skabe stærke relationer, fejre vores succeser, sammen lære af vores fejl og evaluere processerne - så vi kan lære, hvordan vi gør tingene bedre.