At arbejde i Gældsstyrelsen

I Gældsstyrelsen søger vi ambitiøse og dygtige medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Vi arbejder med en stor og vigtig opgave, som kræver engagement og indsats - derfor forsøger vi at sætte rammerne for et godt arbejdsliv med en personalepolitik, der bl.a. sætter fokus på gode kolleger, fleksibilitet, kompetenceudvikling, samarbejde og mangfoldighed.

Vores mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld, og vi samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge at ny gæld opstår.

Vores sagsbehandling er effektiv, korrekt og ansvarlig, og vores afgørelser bliver truffet på et ensartet grundlag. Vi lægger vægt på, at det er let og enkelt for borgere og virksomheder at betale deres gæld. I kontakten med Gældsstyrelsen møder borgere og virksomheder en kompetent og dedikeret medarbejder, som arbejder løsningsorienteret og har forståelse for den enkeltes situation.

Vi arbejder med klare præstationsmål og transparens. Det gør vi, fordi vi er drevet af at inddrive mest mulig gæld til det offentlige. Vi lykkes med vores opgaver, fordi vores ledere og medarbejdere har en høj grad af faglig dedikation og viljen til hele tiden at udvikle sig og stræbe efter et højere vidensniveau.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Gældsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om at arbejde i Gældsstyrelsen:

Hold øje med vores stillingsopslag

I Gældsstyrelsen er vi omkring 1.500 medarbejdere, og vi rekrutterer løbende til stillinger på vores lokationer i Middelfart, Ringkøbing, Grenaa, Thisted, Tønder, Randers, Roskilde og på Frederiksberg.

Hvis du vil være en del af styrelsens udvikling og bidrage til vores kerneopgave – at hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige – kan du altid holde øje med Gældsstyrelsens ledige stillinger.

Du kan også møde Gældsstyrelsen på job- og uddannelsesmesser rundt om i landet.