Hvornår må fordringer overdrages?

Fordringer kan først overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, når I har opfyldt følgende krav:

 • Sædvanlig rykkerprocedure

  Grafisk illustration af, at fordringer først må overdrages til DMI efter sidste rettidige betalingsdato

  I må først overdrage fordringer til inddrivelse efter udløbet af sidste rettidige betalingsdato og efter en forgæves ”sædvanlig rykkerprocedure”, hvis I har sådan en.

  • Udløb af sidste rettidige betalingsdato
   Sidste rettidige betalingsdato, er det tidspunkt, hvor skyldner senest kan betale fordringen uden at være i misligholdelse.

   Hvis I har overdraget en fordring til inddrivelse i DMI før udløbet af sidste rettidige betalingsdato, vil vi indtil denne dato er overskredet blandt andet ikke kunne foretage inddrivelsesskridt eller beregne inddrivelsesrente.

  • Sædvanlig rykkerprocedure
   I skal iværksætte ”sædvanlig rykkerprocedure”, hvis I har sådan en. Hverken gældsinddrivelsesloven eller forarbejderne hertil indeholder et eksplicit krav om, at I faktisk skal praktisere en rykkerprocedure. Et sådant krav kan dog følge af anden lovgivning, eller af jeres sædvanlige praksis.
 • Underretning af skyldner

  Grafisk illustration af, at skyldner skal underrettes skriftligt inden overdragelse til DMI

  Fordringer må først overdrages til inddrivelse i DMI, når skyldner har modtaget en skriftlig underretning herom. 

  Underretningen skal overholde følgende krav:

  • underretningen skal gives, inden fordringen overdrages til inddrivelse,
  • underretningen skal gives skriftligt, og
  • underretningen skal gives af jer eller den, der på vegne af jer opkræver fordringen.


  Hvis der er flere skyldnere, som hæfter på fordringen, skal I desuden huske, at alle skyldnere skal have en underretning, der lever op til ovenstående krav.

  Underretningen kan ske i forbindelse med, at I rykker for betaling af fordringen, men det er ikke et krav, hvis I fx ikke har en rykkerprocedure.